ΕΙΔΗΣΕΙΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Αυτά είναι τα 6 (μέχρι στιγμής) σχολεία με σοβαρές ζημιές – 360.000 € ζητάει ο Δήμος από την κυβέρνηση

Στη δημοσιότητα έδωσε η δημοτική αρχή δύο επιστολές της προς τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες με το αίτημα υποστήριξης της επισκευής των σχολικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές βλάβες από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου, καθώς και την χρηματοδότησή της. Αποκαθίσταται έτσι το κενό ενημέρωσης σχετικά με τα (μέχρι στιγμής) σχολεία που έχουν κριθεί ως ακατάλληλα, καθώς και το ποσό που ζητάει ο Δήμος για την αποκατάσταση των ζημιών. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν είναι εφικτή η επισκευή τους μέχρι την έναρξη των μαθημάτων. Η εύλογη απάντηση είναι πως τα περισσότερα δεν θα είναι έτοιμα στις 11 Σεπτεμβρίου, εκτός αν γίνουν… θαύματα, στα οποία δεν μάς έχει συνηθίσει η ελληνική δημόσια διοίκηση. 

Πέντε σχολικά κτήρια, λοιπόν, έχουν κριθεί ως ακατάλληλα και κατετάγησαν στις κατηγορίες Γ και Δ της σχετικής πενταβάθμιας κλίμακας. Συγκεκριμένα ως ακατάλληλα στην κατηγορία Γ κρίθηκαν 5 σχολεία: το 1ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, το 8ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, το 4ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου και το ΕΠΑΛ. Επίσης, ένα σχολείο και συγκεκριμένα το 6ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου κατετάγη στην κατηγορία Δ.

Ενδεικτικά για τον απαιτούμενο χρόνο επισκευής, ανεπίσημη πληροφορία μας αναφέρει ότι το ΕΠΑΛ χρειάζεται τουλάχιστον 2 μήνες, αν βέβαια εξασφαλιστούν έγκαιρα τα κονδύλια από το Υπ. Παιδεία και τρέξουν άμεσα οι αναγκαίες διαδικασίες…

Ας ληφθεί υπόψη ότι η επιστολή του δημάρχου προς τις κυβερνητικές υπηρεσίες αφορά τα αποτελέσματα ελέγχου σε 11 μόνο σχολεία από τα 19 οι διευθυντές των οποίων ζήτησαν τη διενέργεια ελέγχου από μηχανικούς (υπάρχουν 42 συνολικά). Σημειωτέον επίσης ότι και τα υπόλοιπα 5 σχολεία που κρίθηκαν κατάλληλα, αφού κατετάγησαν στις κλίμακες Α και Β, χρειάζονται και αυτά εκτεταμένες επισκευές, προκειμένου να είναι ασφαλή για την στέγαση των μαθητών κατά την έναρξη του σχολικού έτους!

Αναμένονται λοιπόν τα πορίσματα των ελέγχων των αρμοδίων μηχανικών των «Κτιριακών Υποδομών Α.Ε.» και για τα υπόλοιπα σχολεία του Δήμου, αν και δυστυχώς, όπως σημειώνει η επιστολή του δημάρχου, οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι θα υπάρξουν και άλλα σχολεία που θα κριθούν ακατάλληλα για την στέγαση των μαθητών ή χρήζοντα άμεσων και εκτεταμένων επισκευών.

Ακόμη και τώρα λοιπόν, ένα και πλέον μήνα μετά το σεισμό, εξακολουθούν να αποκαλύπτονται τα βαριά προβλήματα που άφησε την πόλη μας ο σεισμός της 19ης Ιουλίου. Συνοψίζοντας, μιλάμε για περισσότερα από 2.000 σπίτια, διάφορα δημόσια και δημοτικά κτήρια, τώρα και σχολεία. Και όλα αυτά εν μέσω κρατικής σιγής. Δεν αξιώθηκε το Χαϊδάρι την επίσκεψη ενός κυβερνητικού αξιωματούχου, για να διαπιστώσει με τα μάτια του ότι πράγματι πρέπει να κηρυχτεί το Χαϊδάρι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να διευκολυνθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών. 

Ο Μιχάλης Σελέκος σημειώνει στην επιστολή του ότι “η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η Αυτεπιστασία και τα Τεχνικά Συνεργεία, είναι ανθρωπίνως αδύνατο να ανταποκριθούν άμεσα στις ανάγκες αποκατάστασης των ζημιών αυτών”.

Στην επιστολή προς το Υπ. Εσωτερικών ο δήμαρχος ζητάει το ποσό των 360.000 ευρώ “για να καταστεί εφικτή η ανάθεση του έργου αποκατάστασης λειτουργίας των σχολείων, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση”.

 

Ακολουθούν ολόκληρες οι δύο επιστολές

Προς Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση των προκληθέντων από το σεισμό της 19ης/7/2019, υλικών ζημιών στα σχολεία του Δήμου Χαϊδαρίου.

Όπως γνωρίζετε, ο σεισμός της 19ης/7/2019 έπληξε σε μεγάλο βαθμό την πόλη μας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε οικίες (σύμφωνα με την μέχρι σήμερα καταγραφή έχουν πληγεί πάνω από 2.000 σπίτια), σε καταστήματα αλλά και σε Δημοτικές εγκαταστάσεις καθώς και σε σχολεία του Δήμου.

Σύμφωνα με τον πρώτο έλεγχο που διενεργήθηκε από τους μηχανικούς των «Κτιριακών Υποδομών Α.Ε.» σε ορισμένα από τα σχολεία του Δήμου, έλεγχος ο οποίος μας έχει διαβιβαστεί , όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτ. 11463/13-8-2019 έγγραφο της ΚΤΥΠ, που κοινοποιήθηκε στον Δήμο στις 16/8/2019, η διαμορφωθείσα κατάσταση μετά τον σεισμό της 19ης/7/2019 έχει ως εξής: Έχουν ελεγχθεί μέχρι και σήμερα 11 σχολεία από το σύνολο των 42 Σχολείων του Δήμου, διαδικασία η οποία συνεχίζεται.

Εξ αυτών, 6 (έξι) έχουν κριθεί ως ακατάλληλα και κατετάγησαν στις κατηγορίες Γ και Δ της σχετικής κλίμακας. Συγκεκριμένα ως ακατάλληλα στην κατηγορία Γ κρίθηκαν 5 σχολεία (το 1ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, το 8ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, το 4ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου και το ΕΠΑΛ). Επίσης, ένα σχολείο και συγκεκριμένα το 6ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου κρίθηκε επίσης ακατάλληλο, κατετάγη δε στην κατηγορία Δ. Τα υπόλοιπα 5 σχολεία, κρίθηκαν μεν κατάλληλα, αφού κατετάγησαν στις κλίμακες Α και Β, πλην όμως απαιτείται να γίνουν και σε αυτά εκτεταμένες επισκευές, προκειμένου να είναι ασφαλή για την στέγαση των μαθητών κατά την έναρξη του σχολικού έτους.

Αναμένουμε τα πορίσματα των ελέγχων των αρμοδίων μηχανικών των «Κτιριακών Υποδομών Α.Ε.» και για τα υπόλοιπα σχολεία του Δήμου, αν και δυστυχώς, οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι θα υπάρξουν και άλλα σχολεία που θα κριθούν ακατάλληλα για την στέγαση των μαθητών ή χρήζοντα άμεσων και εκτεταμένων επισκευών.

Είναι προφανές ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι σήμερα είναι ιδιαίτερα μεγάλη τόσο η έκταση όσο και η σοβαρότητα των ζημιών που έχει προκληθεί στο σύνολο των σχολείων του Δήμου. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η Αυτεπιστασία και τα Τεχνικά Συνεργεία, είναι ανθρωπίνως αδύνατο να ανταποκριθούν άμεσα στις ανάγκες αποκατάστασης των ζημιών αυτών, τόσο λόγω της υποστελέχωσής τους και της έλλειψης συγκεκριμένων και απαραίτητων ειδικοτήτων για την εκτέλεση των επιβεβλημένων εργασιών όσο και λόγω της έλλειψης της απαραίτητης τεχνογνωσίας για την διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης των υλικών ζημιών των σχολείων της πόλης μας. Δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι δεν πρόκειται για έργα συνήθους συντήρησης των σχολικών μονάδων, ο οποίες πραγματοποιούνταν πριν την έναρξη και κατά την διάρκεια του σχολικού έτους από συνεργεία της Αυτεπιστασίας του Δήμου αλλά για συνθήκες ανωτέρας βίας, οι οποίες διαμορφώθηκαν μετά τον σεισμό της 19ης/7/2019, αφού έχουν κριθεί ως ακατάλληλα αρκετά σχολεία του Δήμου, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το έργο δε της αποκατάστασης των υλικών ζημιών του συνόλου των σχολείων του Δήμου, απαιτεί αμεσότητα, λόγω της επικείμενης έναρξης του σχολικού έτους αλλά και επάρκεια από υλικά αλλά και ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Με δεδομένη την σοβαρή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Δήμο μετά τον σεισμό της 19ης/7/2019, έχουμε ήδη αιτηθεί προς τους αρμόδιους φορείς, την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (συν. 1), προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι δυσμενείς συνέπειες του σεισμού της 19ης/7/2019 και να διευκολυνθούν κατά το δυνατόν οι διαδικασίες αποκατάστασης των εκτεταμένων υλικών ζημιών που έχουν προκληθεί σε οικίες, καταστήματα αλλά και δημόσια κτίρια, αίτημα το οποίο δυστυχώς δεν έχει γίνει δεκτό μέχρι και σήμερα.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω εκτενώς αναφερόμενα και με δεδομένο ότι η λειτουργία των σχολείων ξεκινά την 1/9/2019, ενώ η έναρξη των μαθημάτων στις 11/9/2019, παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες, προκειμένου με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα να προχωρήσει το έργο της αποκατάστασης των εκτεταμένων υλικών ζημιών που έχουν υποστεί τα σχολεία του Δήμου, ώστε να καταστεί εφικτή η ομαλή και απρόσκοπτη έναρξη της σχολικής χρονιάς και η ασφαλής στέγαση των μαθητών του Δήμου.

Η άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας καθίσταται επιβεβλημένη λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος που απομένει μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, σε συνδυασμό με την έκταση και σοβαρότητα των προβλημάτων που ανωτέρω εκτέθηκαν καθώς και τον επικείμενο κίνδυνο να διαταραχθεί η έναρξη της σχολικής χρονιάς για χιλιάδες μαθητές του Δήμου.

Προς το Υπ. Εσωτερικών

Σοβαρό και κατεπείγον πρόβλημα, έχει δημιουργηθεί στο Δήμο Χαϊδαρίου, έπειτα από τον πρόσφατο σεισμό της 19/07/2019.

Ειδικότερα, πέραν των ζημιών που υπέστησαν εκατοντάδες σπίτια, επλήγησαν δημοτικά κτίρια, καθώς και σχολικά συγκροτήματα και μάλιστα, αρκετά από αυτά με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

Συγκεκριμένα, από τα 42 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έπειτα από σχετικές επιστολές Διευθυντών από τα 19 από αυτά, ο Δήμος Χαϊδαρίου ζήτησε τη διενέργεια αυτοψιών από την ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. (Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.) ,ώστε να διαπιστωθεί, από εξειδικευμένους μηχανικούς, το μέγεθος και η διάσταση του προβλήματος κατά περίπτωση.

Μετά τη διενέργεια των πρώτων αυτοψιών στα 10 σχολεία, μας εδόθησαν τα αντίστοιχα Δελτία πρωτοβάθμιων Αυτοψιών, από όπου προκύπτει ότι τα 6 κρίνονται ως ακατάλληλα προς χρήση, αν δεν υλοποιηθούν παρεμβάσεις αποκατάστασης των ζημιών.

Μάλιστα, ενόψει της υποβολής των Δελτίων των υπολοίπων σχολείων, που έγιναν και σε αυτά αυτοψίες, εκτιμάται ότι και πάλι θα υπάρξουν αντίστοιχες διαπιστώσεις.

Όπως είναι προφανές, καθίσταται πρακτικά αδύνατο το ενδεχόμενο να μπορούν να λειτουργήσουν στις 11 Σεπτεμβρίου σχολεία του Δήμου μας τα οποία επλήγησαν από τον πρόσφατο σεισμό και για τα οποία υπάρχει χαρακτηρισμός Γ ή Δ (δηλαδή ακατάλληλα προς χρήση) στα δελτία αυτοψιών της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.

Παράλληλα, πέραν των κτιρίων που έχουν κριθεί ως ακατάλληλα, παρεμβάσεις θα πρέπει να υπάρξουν και σε σχολεία με χαρακτηρισμό Α ή Β, δεδομένου ότι και σε αυτά θα υπάρχουν ζημιές ήσσονος σημασίας, αλλά που θα πρέπει να αποκατασταθούν.

Λόγω του κατεπείγοντος του θέματος και προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος κατά τον οποίο δεν θα λειτουργούν τα σχολεία που θα επισκευάζονται, ήδη από τις υπηρεσίες του Δήμου εκπονείται η σχετική μελέτη , ώστε μετά την ολοκλήρωσή της, να είναι εφικτή η ανάθεση του έργου και η άμεση έναρξη εργασιών αποκατάστασης των ζημιών.

Για την έγκαιρη πραγμάτωση των προαναφερθέντων και λόγω του μεταβατικού σταδίου για την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής και την ύπαρξη νέας Οικονομικής Επιτροπής (για την οποία απαιτείται έγκριση της Απόφασης Εκλογής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση), καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι διαδικασίες ανάθεσης να γίνουν από την παρούσα Οικονομική Επιτροπή, δηλαδή εντός των επόμενων ημερών.

Κατόπιν αυτών και δεδομένης της υπάρχουσας οικονομικής κατάστασης του Δήμου, παρακαλούμε θερμά για τις ενέργειες σας, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί άμεσα ο Δήμος με το ποσό των 360.000,00 € , για να καταστεί εφικτή η ανάθεση του έργου αποκατάστασης λειτουργίας των σχολείων, χωρίς την περαιτέρω καθυστέρηση.

.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

Παρόμοια Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Back to top button