ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης «Επικεφαλής Επιθεωρητών Ποιότητας» ISO 9001:2015

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, 40 ωρών, στην Ελληνική Γλώσσα, περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης των αρχών και των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2015 για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και αποτελείται από:

  • Θεωρητική κατάρτιση μέσω διαλέξεων από έμπειρους και καταξιωμένους εισηγητές/επαγγελματίες του χώρου.
  • Προσομοίωση Επιθεωρήσεων σε πλαίσιο ρεαλιστικών συνθηκών.
  • Case Studies – Μελέτες Περίπτωσης
  • Κατευθύνσεις και πλαίσιο πολιτικών για τον άρτιο Σχεδιασμό, Ανάπτυξη καθώς και εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ).
  • Εξετάσεις. Μετά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα ακολουθήσει γραπτή εξέταση για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επικεφαλής Επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας/Quality Management Systems Lead Assessors.

Όσοι εκπαιδευόμενοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις ή αποτύχουν σε αυτές, θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.
Ημερομηνίες Υλοποίησης: Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, Παρασκευή και Σάββατο 4 και 5 Δεκεμβρίου 2020.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω τηλεκπαίδευσης – online training course, με τη μέθοδο της Σύγχρονης Εκπαίδευσης, με ταυτόχρονη παρουσία Εισηγητή, δηλαδή, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Το τελικό κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 380 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των εξετάσεων και της έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού.

Για όποιον το επιθυμεί, δύναται να παρακολουθήσει το σεμινάριο τις δύο μόνο πρώτες ημέρες, Δευτέρα 30/11 και Τρίτη 01/12, που θα καλύψει ζητήματα Εσωτερικής Επιθεώρησης, και θα παραλάβει τον τίτλο «Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας», με κόστος 190 ευρώ.

ΓΝΩΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  • Κατανόηση, εμβάθυνση και εξοικείωση στις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2015.
  • Κατανόηση της δομής ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), των στρατηγικών και πολιτικών, καθώς και της απαιτούμενης τεκμηρίωσης εγγράφων.
  • Σχεδιασμός και διεξαγωγή Επιθεώρησης ενός ΣΔΠ, κατά ISO 9001:2015.
  • Κατανόηση υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων του Επικεφαλής Επιθεωρητή/Επιθεωρητή.
  • Ενέργειες μετά την επιθεώρηση και διαδικασία συνεχούς βελτίωσης των Επιθεωρητών.

Επικοινωνία: Τηλ. 210 55-62-130 # e-mail: [email protected]

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης «Επικεφαλής Επιθεωρητών Ποιότητας» ISO 9001:2015 3

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button