Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για το σημαντικό έργο κατασκευής 6 πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Δύο από αυτές θα γίνουν στο Χαϊδάρι, επί της Λ. Αθηνών, και συγκεκριμένα στο Παλατάκι και στο ύψος της οδού Σατωβριάνδου, στο Δάσος.

Είναι έργο που έχει εξαγγελθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εδώ και 4 χρόνια, με στόχο την ασφαλή κίνηση των πεζών σε μεγάλους οδικούς άξονες με πυκνή κυκλοφορία.

Στις 5 Οκτωβρίου υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής μεταξύ του Υπουργείου και της αναδόχου εταιρείας “Στάθης Κοκκίνης”.  Το έργο έχει αρχικό κόστος 12.350.000 (ποσό με ΦΠΑ) και το ποσοστό έκπτωσης έφτασε το 52,50%.

Έχει διάρκεια υλοποίησης 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 5 Απριλίου 2019. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι πεζογέφυρες θα είναι χαλύβδινες και τοξωτές. Θα αποτελούνται από τον φορέα της γέφυρας, τα δύο ακρόβαθρα (δεν υπάρχουν μεσόβαθρα) και τις προσβάσεις των πεζών. Τα βάθρα και οι προσβάσεις τους κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σε κάθε βάθρο αντιστοιχεί από μία σκάλα και ένας ανελκυστήρας. Ο φέρων οργανισμός δεν θα έχει επίχρισμα. Στα δάπεδα του περιβάλλοντος χώρου και των γύρω πεζοδρομίων προβλέπεται τοποθέτηση πλακών με οδεύσεις τυφλών. Θα υπάρχει ειδικός φωτισμός ανάδειξης των γεφυρών.

Η πεζογέφυρα στο Παλατάκι θα έχει μήκος 57 μ. και θα αποτελείται από δύο παραβολικά τόξα κυκλικής διατομής εκατέρωθεν του καταστρώματος. Η γέφυρα στο Δάσος θα έχει μήκος 43,50 μ και θα αποτελείται από μονό τόξο, με την πλάκα καταστρώματος να κατασκευάζεται από τη μία πλευρά του φορέα, που θα έχει ασύμμετρη διατομή μορφής L.