ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βλέπει κανείς το πρόβλημα; (Αυτό είναι το πρόβλημα!)

Θέμα οδικής ασφάλειας στο κεντρικό Χαϊδάρι βάζει ο κ. Δημήτρης Ξένος:

“Θερμοπυλών 49 και Ηπείρου, εντελώς σβησμένο από την πολυκαιρία σήμα οδικής κυκλοφορίας. Εγώ το καταλαβαίνω το οκτάγωνο σήμα, αλλά βράδυ παίζει να μην φαίνεται τίποτα. Αν γίνει ατύχημα στη διασταύρωση αυτή, υπάρχουν ευθύνες σε αρμόδια πρόσωπα. Κόσμος που το βλέπει κάθε μέρα δεν ενδιαφέρεται. Έτυχε και πέρασα από εκεί, μόλις το είδα το έβγαλα φωτογραφία και κάποιος γείτονας με κοίταζε σαν να έκανα κάτι περίεργο.” 

Επικίνδυνη κατάσταση σε ένα σημείο με πυκνή κυκλοφορία. Δεν το έχει προσέξει κάποια δημοτική υπηρεσία;

Παρόμοια Άρθρα

Ένα Σχόλιο

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 79
  παρ. 1 του Ν. 3463/2006: «Οι δημοτικές και Κοινοτικές αρχές
  ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές Κανονιστικές
  Αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: α)
  Θέτουν κανόνες: ….

  α4) Για τη ρύθμιση της
  κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον
  προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για
  την τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης
  οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους».

  Επίσης, στο άρθρο 10
  του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999) προβλέπεται σχετικά με την
  εγκατάσταση μέσων σήμανσης και σηματοδότησης :

  « 1. Όποιος έχει τις κατά τον
  παρόντα Κώδικα αρμοδιότητες ή την εξουσία επί του πράγματος, επί του οποίου
  διεξάγεται δημόσια κυκλοφορία, υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο, ώστε από τη
  δημόσια κυκλοφορία να μη δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία τρίτων προσώπων ή άλλων
  έννομων αγαθών.

  Η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση
  των οδών εκτελείται μόνο κατόπιν σχετικής μελέτης. Αρμόδιοι φορείς για την
  εκπόνηση έγκριση μελετών εφαρμογής, που αφορούν την κατακόρυφη και οριζόντια
  σήμανση των οδών (πινακίδες και διαγραμμίσεις), και για την εγκατάσταση και
  συντήρηση της σήμανσης αυτής είναι είτε η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του
  Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων είτε οι υπηρεσίες της
  Περιφέρειας είτε οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τις συντηρούν, κατά
  περίπτωση.

  Επίσης με την παρ. 4 του άρθρου 7,του Ν.
  3481/2006, διευκρινίζεται η έννοια της «συντήρησης». Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι : ως «συντήρηση» νοείται η αποκατάσταση των
  βλαβών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας της οδού (στηθαία, νησίδες
  ασφαλείας, σήμανση) Ορίζεται επίσης ότι η αρμόδια προς
  συντήρηση της οδού υπηρεσία υποχρεούται να πραγματοποιήσει με όργανά της αυτοψία
  της βλάβης, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες αφότου λάβει με οποιονδήποτε
  μέσο γνώση αυτής και να συντάξει
  συνοπτική έκθεση περί της έκτασης και του είδους της και της ύπαρξης ή μη
  ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης. Εφόσον κατά την αυτοψία διαπιστωθεί
  επικινδυνότητα της βλάβης για την οδική ασφάλεια, λαμβάνονται άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για
  την προσωρινή της αποκατάσταση, εφόσον αυτή είναι δυνατή, άλλως για την
  οριοθέτηση και την κατάλληλη σήμανσή της, προς αποφυγή ατυχημάτων.

  Δ) Η αποκατάσταση των βλαβών που κρίνονται επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια ολοκληρώνεται
  υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από τη διενέργεια της αυτοψίας.

  Ε) Οι ενέργειες αυτές καταγράφονται σε ειδικό Πρωτόκολλο
  Αντιμετώπισης Βλαβών, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από τον υπάλληλο
  ή τους υπαλλήλους που ορίστηκαν υπεύθυνοι κατά τα ανωτέρω και θεωρείται από τον
  αρμόδιο προϊστάμενο της υπηρεσίας.

  ΣΤ) Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων με υπαιτιότητα
  των αρμοδίων οργάνων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
  Δηλαδή Δήμος και Αστυνομία έχουν ευθύνη ,,,,,,,,σύμφωνα με τον ΟΕΥ/Δήμου ευθύνη έχει η Τεχνικη Υπηρεσία και αφου δεν έχουμε δημοτική αστυνομία . το οικείο ΑΤ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button