ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Το πρώτο “Πράσινο Σημείο” στο Χαϊδάρι – Τι σημαίνει η λειτουργία του

Τη δημιουργία του πρώτου “Πράσινου Σημείου” στο Χαϊδάρι δρομολογεί η δημοτική αρχή, που θα επιτρέψει να γίνει ένα ουσιαστικό βήμα στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην πόλη μας. Θα λειτουργήσει στη Λεωφόρο Σχιστού, σε οικόπεδο 1.500 τ.μ., ιδιοκτησίας του ΟΑΕΔ, που θα παραχωρηθεί δωρεάν στον Δήμο μας για 25 χρόνια.

Ο Δήμος θα συγκεντρώνει εκεί κάθε είδους ανακυκλώσιμα υλικά και στη συνέχεια θα φροντίζει για την εκμετάλλευσή τους. Μεταξύ άλλων, θα συλλέγει ξερά κλαδιά και μπάζα από οικοδομές. Η διοίκηση του Δήμου μερίμνησε να εκδώσει σχετική άδεια για την αποκομιδή τους, ενώ στο άμεσο μέλλον θα ζητήσει και μια δεύτερη άδεια για τη μεταποίηση τους. Λ.χ μικρές ποσότητες μπάζων από οικοδομικές εργασίες που μαζεύει ο Δήμος και τις  οδηγεί σε μονάδα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών στον Ασπρόπυργο, θα μπορεί να τις μετατρέπει σε άμμο. Παρομοίως τα ξερά κλαδιά θα κομποστοποιούνται με κατάλληλη επεξεργάζεται ώστε να γίνουν λίπασμα.

Το προαναφερθέν οικόπεδο στον Σκαραμαγκά περιλαμβάνει και ένα ερειπωμένο κτήριο, όπου στο μακρινό παρελθόν λειτουργούσε Σχολή Μαθητείας. Για το θέμα της  παραχώρησης του οικοπέδου στο Δήμο Χαϊδαρίου συνεδρίασε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου το διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΕΔ.

Χωρίς έξοδα, με πιθανά έσοδα

Η λειτουργία της συγκεκριμένης μονάδας με τον ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό, που θα προμηθευτεί ο Δήμος, δεν θα επιβαρύνει το δημοτικό ταμείο, αφού οι μονάδες ανακύκλωσης είναι 100% χρηματοδοτούμενες. Αντίθετα θα υπάρχει η δυνατότητα  να του αποφέρει έσοδα.

Η μονάδα αρχικά θα στελεχωθεί με άτομα από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου.

Να σημειωθεί πως η δημιουργία Πράσινων Σημείων είναι υποχρεωτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Βασίλη Καρατζαφέρη, το Χαϊδάρι ίσως είναι ο μοναδικός Δήμος στη Δυτική Αθήνα, που μέχρι σήμερα δεν έχει ένα οργανωμένο Πράσινο Σημείο.

Ερώυημα που μένει να απαντηθεί είναι το πώς θα φτάνουν στο σημείο αυτό, που είναι αρκετά μακριά από τον αστικό ιστό, τα ανακυκλώσιμα υλικά. Δηλαδή αν θα τα μεταφέρουν οι ίδιοι οι δημότες ή δημοτικά οχήματα.

Τι είναι και πώς λειτουργεί το “Πράσινο Σημείο”

Αναλυτικότερα, τo Πράσινο Σημείο είναι ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος με κατάλληλη κτιριακή υποδομή (όπου απαιτείται) και εξοπλισμό, οργανωμένος από το Δήμο, ώστε οι δημότες να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.

Γενικότερα, η ανάπτυξη των Πράσινων Σημείων συντελεί ουσιαστικά στην υιοθέτηση της εθνικής πολιτικής σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στα ακόλουθα:

 • προώθηση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων
 • ενίσχυση των δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης
 • εκτροπή αποβλήτων από τους ΧΥΤΑ
 • ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων
 • χωριστή συλλογή χαρτιού, μετάλλου, πλαστικού και γυαλιού
 • διαμόρφωση νέας προσέγγισης ως προς το τι είναι και τι δεν είναι απόβλητο, μείωση της ευκολίας απόρριψης χρήσιμων αντικειμένων και υλικών, καθώς και ανάπτυξη νέων προτύπων κοινωνικής συμπεριφοράς

Ειδικότερα τα Πράσινα Σημεία έχουν ως σκοπό:

 • να συμβάλλουν στην αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, όπως μέταλλα, χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, ύφασμα και ξύλο, και άρα στην αύξηση της εκτροπής τους από χώρους τελικής διάθεσης,
 • να μειώσουν την ανεξέλεγκτη διάθεση ογκωδών αποβλήτων προς ταφή,
 • να εξυπηρετήσουν τους δημότες στην χωριστή απόθεση ανακυκλώσιμων υλικών και άλλων ειδικών κατηγοριών οικιακών αποβλήτων αλλά και χρησιμοποιημένων αντικειμένων και εξοπλισμού,
 • να εξυπηρετήσουν ιδιαιτέρως τους κατοίκους μικρών νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών που ενδεχομένως δεν διαθέτουν άλλους τρόπους διαχείρισης των ανακυκλώσιμων,
 • να αποτελέσουν χώρους εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων,
 • να ενισχύσουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση και μέσω εφαρμογής διαφόρων συστημάτων ανταπόδοσης, και να προωθήσουν την κάρτα του ανακυκλωτή.

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button