Πτήσεις στο Σχολείο και τις Πανελλαδικές με το Διακρότημα

Σχεδιάζοντας από νωρίς την επιτυχία! Ο στόχος όλων των μαθητών, γονέων και καθηγητών δεν είναι απλά ένας καλύτερος βαθμός στο σχολείο, αλλά η έγκαιρη και επιτυχής προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. 
H ευθύνη του Διακροτήματος είναι η οργάνωση της επιτυχίας κάθε υποψηφίου, η πραγματοποίηση του δικού του στόχου. Η εμπειρία, η γνώση, το σύστημα αλλά κυρίως οι επιτυχόντες τους εγγυώνται την επίτευξη του!

info

Ηρώων Πολυτεχνείου 51 & Αθανασίου Διάκου

www.diakrotima.gr