Το Πρωτοδικείο Αθηνών ανακοίνωσε τα τελικά αποτελέσματα σταυροδοσίας στο Χαϊδάρι. Σε κάποιες περιπτώσεις η εκλογή κρίνεται σε ελάχιστους σταυρούς. Μέσα σε πέντε μέρες οι ενστάσεις.

Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά συνδυασμό.