Συνδρομή στην εφημερίδα Χαϊδάρι Σήμερα

Η συνδρομή σας στην Εφημερίδα Χαϊδάρι Σήμερα είναι σημαντική προκειμένου να καθίσταται βιώσιμη.

  • Φυσικά πρόσωπα: €15,00 ευρώ
  • Εταιρίες – Οργανισμοί: €120,00 ευρώ
  • Σύλλογοι- Τοπικοί φορείς: €80,00 ευρώ

Η εφημερίδα “Χαϊδάρι Σήμερα” των Εκδόσεων Φηγός πρωτοκυκλοφόρησε το 2003
Είναι το πρώτο έντυπο και ψηφιακό free-press της πόλης, με αντικειμενική και ανεξάρτητη ματιά σε όλα γεγονότα.

Back to top button