ΕΛΛΑΔΑ

Στους δήμους τα παρατημένα κτήρια – Προσπάθεια αντιμετώπισης ενός σοβαρού προβλήματος των πόλεων

Νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος ορίζει τους δήμους αποκλειστικά αρμόδιους – διαχειριστές των εγκαταλελειμμένων κτιρίων, ώστε να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα αυτό, που υποβαθμίζει ολόκληρες γειτονιές. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουν χαθεί ακόμη και ζωές, όπως συνέβη με τους δύο νέους στον σεισμό της Σάμου το 2020, που καταπλακώθηκαν από τους τοίχους εγκαταλειμμένου κτηρίου ή πιο πρόσφατα (Φεβρουάριος 2022) με τον φοιτητή στη Λάρισα.

Όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα στην εφημερίδα ” ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ”, η σχετική νομοθετική ρύθμιση είναι έτοιμη και προβλέπεται σε αυτήν, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα οι δήμοι να αναθέτουν – εκχωρούν τη διαχείριση σε Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία ή ακόμη και σε ΝΠΔΔ ή ΝΙΔΔ, με εμπειρία στη διαχείριση -αξιοποίηση ακινήτων, όπως οι εταιρίας Real Estate κλπ.

Για τον σκοπό αυτό οι δήμοι, σύμφωνα με το νομοθέτημα που επικαλείται το δημοσίευμα, ”θα μπορούν να ιδρύουν εταιρίες ή να συμμετέχουν σε εταιρίες κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας”. Επίσης η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα παρέχει στους δήμους τη δυνατότητα ”ίδρυσης μια Δημοτικής Τράπεζας Γης (αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους επαγγελματικούς φορείς) για την τήρηση μητρώου ακινήτων.

Στη ρύθμιση προβλέπεται ακόμη ότι τα παρατημένα ακίνητα θα περιέχονται στους δήμους έως και για 50 χρόνια από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Στο δικαστήριο θα προσφεύγει ο δήμος, αφού η Οικονομική Επιτροπή του έχει λάβει σχετική απόφαση για τον χαρακτηρισμό του ακινήτου ως εγκαταλελειμμένου και αφού θα έχει ενημερώσει σχετικά τον μέχρι τότε κάτοχο ή διαχειριστή του ακινήτου. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται ακίνητα που βρίσκονται σε διαδικασίες κατάσχεσης και πλειστηριασμών.

Ποιο θα θεωρείται εγκαταλελειμμένο

Κατά τη νομοθετική ρύθμιση, στις εξής περιπτώσεις θα χαρακτηρίζεται ένα ακίνητο εγκαταλελειμμένο :
* Να μην κατοικείται
* Να μη χρησιμοποιείται για νόμιμη δραστηριότητα
* Την τελευταία δεκαετία να μην έχει συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας
* Να παρουσιάζει εικόνα ερείπωσης ή να έχει εκδοθεί πρωτόκολλο επικινδύνου
* Να αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια
* Να μην έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο και στο Ε9
* Να παραμένει ημιτελές την τελευταία 15ετία κ.ά.

Μετά από τα 50 χρόνια

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει, μετά την παρέλευση της 50ετίας, την επιστροφή του ακινήτου στο νόμιμο ιδιοκτήτη, εφόσον υπάρχει, στον οποίο επίσης ”θα αποδίδονται τότε τα έσοδα από την αξιοποίηση του ακινήτου, αφού παρακρατηθούν οι πιστοποιημένες δαπάνες αποκατάστασης, επανάχρησης, δημοτικοί φόροι -τέλη που όφειλε ο ιδιοκτήτης πριν περιέλθει η διαχείριση του ακινήτου στο δήμο, το ποσό που αντιστοιχεί στο 20% όλων αυτών των κονδυλίων ως διαχειριστική δαπάνη κ.ά.“. Στην περίπτωση που ”οι παρακρατήσεις υπερβαίνουν τα έσοδα ή εάν δεν υπάρχουν έσοδα, η επαναφορά του ακινήτου συντελείται εφόσον ο ιδιοκτήτης του κτιρίου καταβάλει τη διαφορά των δαπανών. Διαφορετικά ο δήμος θα εγγράφει προσημείωση στο ακίνητο.”

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button