ΔΗΜΟΤΙΚΑΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ριζική αναβάθμιση του ΚΕΠ Χαϊδαρίου

Στην υλοποίηση του έργου “Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ” προχωρά ο Δήμος Χαϊδαρίο, μέσω 100% χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στην 17η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (25.10) ελήφθη η παρακάτω απόφαση σχετικά με τον Εκσυγχρονισμό του ΚΕΠ: 

Τα ΚΕΠ τα τελευταία έτη έχουν επιφορτιστεί με πλήθος αρμοδιοτήτων της κεντρικής διοίκησης λειτουργώντας ως Υπηρεσία Μίας Στάσης για δεκάδες διοικητικά θέματα. Με το παρόν πρόγραμμα το οποίο είναι 100% χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης θα αλλάξει ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός εργασίας των δομών του ΚΕΠ μέσω του οποίου εργάζονται καθημερινά οι αρμόδιοι υπάλληλοι. Ο Δήμος Χαϊδαρίου είναι επιλέξιμος στην ανωτέρω πρόσκληση καθώς περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι αυτής. Συγκεκριμένα για τις παρακάτω δράσεις:
– Δράση για την προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet. 
– Δράση για την Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & Προμήθεια tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών.
– Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των κτιριακών υποδομών.

Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

Πρόκειται έργο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που έχει ενταχθεί στο Σχέδιο “Ελλάδα 2.0” και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τον τρόπο αυτό, τα ΚΕΠ θα προσφέρουν ακόμα περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες όχι μόνο προς τους πολίτες, αλλά και προς τις επιχειρήσεις.

Σημειώνουμε ότι από τον Ιούλιο του 2019 τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών διευρύνουν και αναβαθμίζουν τη λειτουργία τους, με στόχο να εξελιχθούν στο μοναδικό σημείο φυσικής επαφής του πολίτη με το Δημόσιο, δηλαδή ο πολίτης να μπορεί να ολοκληρώνει τις συναλλαγές του με όλους τους δημόσιους φορείς μέσω των ΚΕΠ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ΚΕΠ σήμερα μπορούν να διεκπεραιώσουν 1.057 διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης. Επιπλέον, χάρη στην ψηφιακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους, παρέχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης τόσο με φυσική παρουσία, όσο και με βιντεοκλήση, ενώ επιπλέον λαμβάνουν και ψηφιακές αιτήσεις μέσω του gov.gr.

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button