ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου: Η ζωή, η υγεία και η ποιότητα ζωής δεν παζαρεύονται

Οι Πολίτες Σε Δράση Χαϊδαρίου υπερψήφισαν το πρόσφατο Ψήφισμα που κατατέθηκε στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο της 22ης Φεβρουαρίου, όπως είχανε κάνει και στο ψήφισμα που είχε κατατεθεί και υπερψηφιστεί στις 28/1/2021. Εκφράζουν την ικανοποίησή του για την ομόφωνη ψήφιση του εν λόγω κειμένου, όπως και για το γεγονός ότι παρόμοια ψηφίσματα έχουν ήδη ψηφιστεί και σε άλλους δήμους της Δυτικής Αθήνας (Αγ. Αάργυροι και Πετρούπολη).

“Είναι ελπιδοφόρο ότι υπάρχει ένα κοινό μέτωπο από πολλές παρατάξεις και από πολλές περιοχές της Δυτικής Αθήνας ενάντια στο περιβαλλοντικό αυτό έγκλημα”, υποστηρίζουν και συνεχίζουν: “Αναμένουμε τη συνέχιση των διεκδικήσεων από την πλευρά και του Δήμου Χαϊδαρίου, τόσο για το κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής όσο και στη λήψη αποφάσεων για την ολοκληρωμένη εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων, με ένα σύστημα δίκαιο και φιλικό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον”.

Ολόκληρη η τοποθέτηση που κατατέθηκε στον Πρόεδρο και στο Τμήμα του Δημοτικού Συμβουλίου:

Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ επί της αρχής το κείμενο του ψηφίσματος, το οποίο καταθέτει η Λαϊκή Συσπείρωση Χαϊδαρίου.

Ως σχόλια για την παρούσα απόφαση επιθυμούμε να καταγραφούν στα πρακτικά τα εξής:

“Με την παρούσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν …./28-01-2021 σχετικής με τον ΧΥΤΑ Φυλής όμοιας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία καταγράφεται ρητά και κατηγορηματικά η αντίθεσή μας στον Περιβαλλοντικό – Κοινωνικό ρατσισμό σε βάρος της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Αθήνας καθώς και η αντίθεσή μας στην κατασκευή μονάδων καύσης των αποβλήτων.

Απορρίπτουμε σαν απαράδεκτη συνολικά την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δηλώνουμε κάθετα αντίθετοι στη δημιουργία νέας χωματερής στη Φυλή.

Διεκδικούμε το άμεσο και οριστικό κλείσιμο της χωματερής. Η ζωή, η υγεία και η ποιότητα ζωής του λαού της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής δεν παζαρεύονται.

Όχι άλλα εγκλήματα τύπου Φυλής στην Αττική.

Απαιτούμε τη χωροθέτηση ρυπογόνων δραστηριοτήτων με επιστημονικά κριτήρια και διαχείριση των απορριμμάτων με κριτήριο την υγεία του λαού και την προστασία του περιβάλλοντος.

Προτείνουμε την ολοκληρωμένη εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων, με ένα σύστημα φιλικό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, το οποίο στηρίζεται:

  • Στην πρόληψη για λιγότερα απόβλητα, στην διαλογή στην πηγή, στην επαναχρησιμοποίηση των υλικών, στις βασικές αρχές της εγγύτητας, σε παρεμβάσεις μικρής κλίμακας και όχι σε πολυδάπανα – «φαραωνικά» έργα – «πληγές» που στοχεύουν μόνο στα υπερκέρδη και στην μεγάλη οικονομική επιβάρυνση των κατοίκων της πόλης μας.
  • Στην ενημέρωση / διαπαιδαγώγηση και στην ενεργό συμμετοχή των κατοίκων καθώς και στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας κάθε δημοτικής υπηρεσίας καθαριότητας και ανακύκλωσης με τις απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και του αναγκαίου εξοπλισμού σε μηχανήματα – οχήματα, με την χρηματοδότηση δημιουργία των απαραίτητων δημοτικών ή διαδημοτικών υποδομών διαλογής και ανάκτησης υλικών – κομποστοποίησης για την αυτοδιαχείριση των αποβλήτων.

παράλληλα με,

  • τη διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας σε εργαζόμενους αλλά και
  • την κινητροδότηση κατοίκων και επαγγελματιών.

Η κάθε περιφερειακή ενότητα της Περιφέρειας Αττικής με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής πρέπει να αναλάβει τη διαχείριση των αποβλήτων στα γεωγραφικά της όρια.”

Συνημμένα και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, η από 28-01-2021 όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου για τον ΧΥΤΑ Φυλής.

Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button