Τα παιδιά βρίσκουν συναρπαστική τη δραστηριότητα αυτή στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους. Αποκτούν γνώση και εμπειρία της δασοπυρόσβεσης και της σημασίας της για το οικοσύστημα, όπως και της λειτουργίας του πυροσβεστικού οχήματος και εξοπλισμού. Όλα αυτά με την καθοδήγηση πυροσβεστών.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σχολείων γίνεται με προγράμματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας.

Προγραμματισμός επισκέψεων στα τηλ: 210/5811557 – 5812582 – 5813049.