Αριστερά το ημιδιαλυμένο και γεμάτο πετρελαιοειδή κατάλοιπα πλοίο «SLOPS». Στο κέντρο το ναρκοπλοίο «NOOR ONE». Δεξιά -έχει ακουμπήσει στον πυθμένα- το κατασχεμένο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι».
Σε σχηματισμό… όπου φυσάει ο άνεμος! Ειδοποιήθηκε το Λιμεναρχείο.