Ομιλία Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ.

Ομιλία Δημήτρη Βίτσα, από το 5ο λεπτό.