ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο παράγοντας “άνθρωπος” και το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Χαϊδαρίου

Ποιος θα κληθεί να εφαρμόσει το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου μας;

γράφει ο Δημήτρης Σταυρίδης
Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προστασίας & Ελέγχου Περιβάλλοντος Δήμου Χαϊδαρίου

Ανεξάρτητα από τις επί μέρους ενστάσεις που μπορεί ο καθένας να διατυπώσει, το αναμφίβολα θετικό του όλου εγχειρήματος είναι ότι ο Δήμος μας θα αποκτήσει (επί τέλους) ένα επικαιροποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Για τις δράσεις και για τις επενδύσεις που πρέπει να προγραμματίσει, για τις χρηματοδοτήσεις που πρέπει να αναζητήσει και για τις αναγκαίες ανασυγκροτήσεις και αναδιαρθρώσεις που πρέπει να δρομολογήσει στις Υπηρεσίες του

Κατά την άποψη μου το κείμενο που σήμερα συζητάμε (παρά τις ελλείψεις, τις παραλείψεις και τις αδυναμίες του) διέπεται από σωστή νοοτροπία και βρίσκεται σε σωστή κατεύθυνση. Δεν θα επαναλάβω τα επιχειρήματα, αυτά διατυπώθηκαν στην προηγούμενη παρέμβασή μου (βλέπε Χαϊδάρι: Αλλάζουν όλα στην Καθαριότητα – Τα 10 κομβικά σημεία του νέου σχεδίου).

Πέραν όμως από τα σχέδια και τις προτάσεις, πρέπει να σταθούμε στον παράγοντα άνθρωπο. Γιατί κανένα σχέδιο, όσο καλό και να είναι, δε μπορεί να υλοποιηθεί σωστά, αν δε γίνει κτήμα και δεν υποστηριχτεί τόσο από τους αυτοδιοικητικούς (που προϊστανται των Υπηρεσιών που θα κληθούν να το υλοποιήσουν), όσο και από τα στελέχη των Υπηρεσιών αυτών. Από τους Αντιδημάρχους, τους Ειδικούς Συμβούλους και τους Ειδικούς Συνεργάτες, έως τους Διευθυντές και τους Τμηματάρχες που θα εμπλακούν στο όλο εγχείρημα.

Άποψη μου είναι πως στον τομέα αυτό είμαστε πίσω. Πολλά πρέπει να γίνουν και μάλιστα γρήγορα. Από πού όμως πρέπει να ξεκινήσουμε; Από ενέργειες όπως:

Εκτεταμένη και αναλυτική ενημέρωση για το τι θα αλλάξει στη διαχείριση των αποβλήτων στο δήμο μας, μέσα από την εφαρμογή του ΤΣΔΑ. Πρώτα των δημοτικών συμβούλων και ιδιαίτερα των αυτοδιοικητικών που (με διάφορες ιδιότητες) προϊστανται, καθοδηγούν και εποπτεύουν τις Υπηρεσίες αυτές. Το ίδιο ισχύει και για τους υπηρεσιακούς παράγοντες που θα κληθούν να κάνουν πράξη το όλο εγχείρημα. Ας αποφασίσει η διοίκηση του Δήμου πώς θα γίνει, πότε, ποιος θα την κάνει και ποιοι θα είναι αυτοί που πρέπει να ενημερωθούν.

Ευρεία καμπάνια και συστηματική πληροφόρηση για το γενικό πληθυσμό. Στους δημότες, με φυλλάδια σπίτι-σπίτι. Στους μεγάλους παραγωγούς οικιακών αποβλήτων, όπως είναι τα στρατόπεδα, τα νοσοκομεία, τα σουπερμάρκετ και οι λαϊκές αγορές. Στοχευμένη καμπάνια στους επαγγελματίες, επιχειρηματίες, καταστηματάρχες, βιοτέχνες κλπ., ανάλογα με τη δραστηριότητα του καθενός. Στα σχολεία με τρόπο ελκυστικό για τα παιδιά και με εφαρμογές στην πράξη. Δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο. Διοργανώσεις εκδηλώσεων σε όλο το δήμο, με ομιλίες, με παρουσιάσεις καλών πρακτικών και με δυνατότητα των παρευρισκομένων να ανακυκλώσουν επί τόπου. Όλα αυτά κοστίζουν, πρέπει να σχεδιασθούν, να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν από το δήμο. Ας αποφασίσει η διοίκηση του Δήμου αν θα γίνουν, πότε, ποιος θα τα κάνει και πώς.

Ανασυγκροτήσεις και αναδιαρθρώσεις που πρέπει να δρομολογηθούν στο Δήμο, ενόψει μάλιστα και της εφαρμογής στην πράξη του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Αυτοδιοικητικοί που και να θέλουν και να μπορούν να καθοδηγήσουν/εποπτεύσουν αποτελεσματικά τις Υπηρεσίες. Διευθυντές, Τμηματάρχες και προσωπικό που να έχουν τις γνώσεις, τη διάθεση και τα προσόντα για να εφαρμόσουν στην πράξη το Σχέδιο. Ας αποφασίσει η διοίκηση του Δήμου για όλα αυτά. Ας αξιολογήσει τους εμπλεκόμενους, ας επιφορτίσει τους Αντιδημάρχους, τους Ειδικούς Συμβούλους και τους Ειδικούς Συνεργάτες με σαφείς αρμοδιότητες και ας τοποθετήσει στις θέσεις ευθύνης το κατάλληλο προσωπικό.

Και κάτι τελευταίο, γιατί πολλή συζήτηση γίνεται και αρκετή παραπληροφόρηση υπάρχει: Η Διοίκηση του Δήμου θέτει τους στόχους και τις προτεραιότητες, σχεδιάζει και αποφασίζει μέσω των θεσμοθετημένων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Οι Υπάλληλοι και οι Εργάτες του Δήμου, οι
Τμηματάρχες και οι Διευθυντές υλοποιούν τις όποιες αποφάσεις και τους όποιους σχεδιασμούς! Ενημερώνουν, προτείνουν και εισηγούνται, έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης των εντολών, αλλά δεν αποφασίζουν.

Χαϊδαρι 11 Ιανουαρίου 2022

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button