Η κρουαζιέρα δίνεται σε όλους με εγγραφή σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα αξίας από 300€