Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Παπαδέα ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας

 

Η κρουαζιέρα δίνεται σε όλους με εγγραφή σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα αξίας από 300€