Νιάτα, ήλιος, κόσμος φώτισαν τη μεγάλη μέρα του Έθνους στην πόλη μας

Εορτασμός της Εθνικής Παλιγγενεσίας στο
25 Μαρτίου 2017  
 
Χαϊδάρι Σήμερα Νιάτα, ήλιος, κόσμος φώτισαν τη μεγάλη μέρα του Έθνους στην πόλη μας 81