Εορτασμός της Εθνικής Παλιγγενεσίας στο Χαϊδάρι, 
25 Μαρτίου 2017  
 
Χαϊδάρι Σήμερα Νιάτα, ήλιος, κόσμος φώτισαν τη μεγάλη μέρα του Έθνους στην πόλη μας 81