Το εμπεριστατωμένο αυτό βίντεο για το Ναυπηγείο Σκαραμαγκά είναι του κ. Παναγιώτη Μπουραντά, πρώην εργαζόμενου στο Ναυπηγείο.