Σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσονται 13 πρώην συμβασιούχοι του Δήμου Χαϊδαρίου, σε συνέχεια τελεσιδικίας απόφασης του Τμήματος Εργατικών Διαφορών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και σχετικής δημοσίευσης σε ΦΕΚ.

Η μετατροπή της εργασιακής σχέσης των δικαιωμένων δικαστικά εργαζομένων αφορά ειδικότητες Καθαριότητας, Φύλαξης, Ψυχολόγων, Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκόμων, Διοικητικού ΠΕ, ΔΕ και ΥΕ.

Το ΦΕΚ εδώ: Μόνιμοι Δήμου Χαϊδαρίου