Μονιμοποίηση για 13 εργαζομένους του Δήμου Χαϊδαρίου

Σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσονται 13 πρώην συμβασιούχοι του Δήμου Χαϊδαρίου, σε συνέχεια τελεσιδικίας απόφασης του Τμήματος Εργατικών Διαφορών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και σχετικής δημοσίευσης σε ΦΕΚ.

Η μετατροπή της εργασιακής σχέσης των δικαιωμένων δικαστικά εργαζομένων αφορά ειδικότητες Καθαριότητας, Φύλαξης, Ψυχολόγων, Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκόμων, Διοικητικού ΠΕ, ΔΕ και ΥΕ.

Το ΦΕΚ εδώ: Μόνιμοι Δήμου Χαϊδαρίου