Μια όμορφη επισκέπτης στα πεντακάθαρα νερά του Πορτο Γερμενού.

Πρόκειται για ένα φαλαινοδέλφινο, που ήρθε στις 2 Ιουλίου.

Video @mario mega. Ευχαριστούμε τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Πόρτο Γερμενό.