Την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίμων στο Χαϊδάρι αποφάσισε η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα, λόγω νοθείας καυσίμων.

Σύμφωνα με την απόφαση, η παράβαση κρίνεται σοβαρή “λόγω του υψηλού ποσοστού της νοθείας (70%), όπως διαπιστώθηκε από τις Υπηρεσίες της Δ/νσης Ανάπτυξης και τους κινδύνους που προκαλούνται από την χρήση αυτού του καυσίμου για τα οχήματα των καταναλωτών”.

Το πρατήριο θα παραμείνει κλειστό έως έως 31-12-2018. 

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧΨΔ7Λ7-Κ13?inline=true