«Καφεναίς» – Υπόσχεση για δύο ζωηρές βραδιές ενόψει Πρωτοχρονιάς