ΔΗΜΟΤΙΚΑΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ισολογισμός Δήμου Χαϊδαρίου: Στενότητα οικονομικών σε μια πρωτοφανή περίοδο

γράφει ο Γιώργος Αργυρόπουλος, αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Χαϊδαρίου

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 24ης Σεπτεμβρίου 2020 εγκρίθηκε ο Ισολογισμός, ο Απολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσεως για την Διαχειριστική Χρήση 2019, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του άρθρου 163 του Νόμου 3463/2006. Ειδικότερα, ο απολογισμός, ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Το Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία των δύο μηνών που είχε, αφότου παρέλαβε τον απολογισμό, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως καθώς και την έκθεση της οικονομικής επιτροπής, μετά την απόφαση της τελευταίας, ενέκρινε με την απόφασή του τον Ισολογισμό 2019 στην ειδική συνεδρίαση της προηγούμενης Πέμπτης.

Σε σχέση με την αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων, όπως αναλύθηκαν και στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, η πραγματικότητα για τον Δήμο είναι η στενότητα των οικονομικών του ως προς την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του. Οι ανελαστικές υποχρεώσεις, όπως είναι η μισθοδοσία, καθώς και οι παροχές τρίτων όπως η κάλυψη δαπανών όπως καύσιμα, μέσα ατομικής προστασίας, ανταλλακτικά, πληρωμή λογαριασμών ρεύματος, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, που είναι οι βασικότερες δαπάνες ενός Δήμου, δεν καλύπτονται από την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Κράτους. Παράλληλα, σε ένα φάσμα ευρύτερης οικονομικής δυσπραγίας, μετά και από την υγειονομική κρίση, που ακόμα είναι σε εξέλιξη, ο Δήμος έχει απώλεια εσόδων. Η κατάσταση, δε, που ζούμε είναι πρωτοφανής, όπως παραδέχονται ειδικοί της ιατρικής αλλά και οικονομολόγοι για τις συνέπειες που θα αφήσει διεθνώς, όταν με το καλό τελειώσει.

Παρόλα αυτά, ο Δήμος Χαϊδαρίου, ήδη από το πρώτο έτος της νέας διοίκησής μας, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ώστε να εξορθολογιστεί η οικονομική διαχείρισή του, να μειώσει τα λειτουργικά και διοικητικά κόστη, να προτυποποιήσει τις διαδικασίες του και να εκπληρώσει την αποστολή του, την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής του δημότη:

  • Διαμορφώνεται η ηλεκτρονική και λογιστική αποθήκη, με καταγραφή των αποθεμάτων, για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και έγκαιρη διάγνωση των αναγκών. Διαφυλάσσεται με αυτόν τον τρόπο η περιουσία του Δήμου από κινδύνους απωλειών, αλλά κυρίως επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη διοικητική παρακολούθηση και η μείωση του λειτουργικού κόστους.
  • Ενσωματώνονται και ενεργοποιούνται οι ηλεκτρονικές εφαρμογές της ΚΕΔΕ, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που επικουρούν την εργασία της Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας, μειώνοντας την γραφειοκρατία και οδηγώντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη και την διασφάλιση των εσόδων του δήμου.
  • Υλοποιήθηκε η νέα ιστοσελίδα του Δήμου, με πλήθος δυνατοτήτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως η πλατφόρμα διαβούλευσης, η πετυχημένη πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων Haidari Agendaκαι άλλα εργαλεία συμμετοχικής δημοκρατίας και διαφάνειας. Σύντομα θα ενσωματωθεί η διασύνδεση με το taxisnet για παροχή υπηρεσιών στον πολίτη όπως η άντληση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων ψηφιακά. Μειώνεται αισθητά η γραφειοκρατία και το κόστος της, υπάρχει έγκαιρη γνώση σε πραγματικό χρόνο της Υπηρεσίας και βελτιστοποιείται η εξυπηρέτηση του Δημότη.
  • Δημιουργείται η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πρόσβασης των δημοτών σε κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία του Δήμου.
  • Καταρτίζεται Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο θα περιλαμβάνει τους στρατηγικούς στόχους και τις επιδιώξεις της παρούσας δημοτικής περιόδου για τον Δήμο μας, με διοχέτευση στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης κάθε Χρήσης.
  • Ο Δήμος συμμορφώνεται με το ρυθμιστικό πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και αξιοποιεί το σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων για την επικοινωνία με θεσμικούς φορείς και κρατικές υπηρεσίες.
  • Επιτυγχάνεται με ηλεκτρονικά και αναλογικά μέσα η μείωση του εργασιακού κόστους, της γραφειοκρατίας αλλά και της πολύτιμης δύναμης των υπηρεσιακών παραγόντων για την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών τους σε σχέση με τις ανάγκες τους.
  • Επιδιώχθηκαν και πραγματοποιήθηκαν ενέργειες είσπραξης οφειλών που «τρέχουν» πολλά χρόνια πίσω, ιδίως στους λεγόμενους μεγαλοοφειλέτες του Δήμου με αναγκαστικά μέτρα.
  • Διακανονίζονται και ρυθμίζονται οφειλές δεκάδων και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ με δικαιούχους εταιρείες κατόπιν τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, επ’ ωφελεία του Δήμου και παράλληλα διεκδικείται η πλήρης εξόφλησή τους με προγράμματα επιχορήγησης από τα αρμόδια Υπουργεία.
  • Διεκδικούνται και υποβάλλονται προτάσεις για χρηματοδοτήσεις επενδυτικών δαπανών και έργων στις Υποδομές του Δήμου, ώστε να αρθεί η εικόνα της πόλης που έχει ο μέσος δημότης με άντληση πόρων από ευρωπαϊκά, κρατικά και περιφερειακά προγράμματα.

Ο Ισολογισμός 2019, εν ολίγοις, είχε μία ρεαλιστική αποτύπωση των οικονομικών μεγεθών και της πραγματικής δυνατότητας του Δήμου με ορθότερη αποτύπωση των επισφαλειών σε σχέση με οφειλές τρίτων. Ο Δήμος θέτει, σε κάθε περίπτωση, τις βάσεις για μακρόπνοο έργο και με, ήδη, πολλές παρεμβάσεις στην οικονομική λειτουργία του.

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button