ΔΗΜΟΤΙΚΑΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ισολογισμός 2020: Σταθερή η πορεία βελτίωσης των οικονομικών στοιχείων του Δήμου

Γιώργος Β. Αργυρόπουλος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Χαϊδαρίου

Από την αποτύπωση οικονομικών στοιχείων του έτους 2020 (πλήρης οικονομική χρονιά της παρούσας Διοίκησης), κατόπιν και της Υπερψήφισής του στο Δημοτικό Συμβούλιο της 28ης Σεπτεμβρίου, προκύπτουν τα εξής:

Α) Ο Δήμος προχώρησε σε συμμόρφωση με την υποχρέωση δημιουργίας Περιουσιολογίου Ε9 στην Εφορία κατόπιν των οριστικών πινάκων του Κτηματολογίου στον Δήμο μας. Σε επόμενη χρήση θα προσδιοριστεί το ποσό των αντικειμενικών αξιών προκειμένου να ενταχθεί στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.

Β) Συσχετίστηκαν στην παρούσα χρήση (2020) τα Κονδύλια από την περσινή παρατήρηση (Ισολογισμός χρήσης 2019) με τα αντίστοιχα Πάγια (επενδύσεις) του Μητρώου Παγίων, για τα οποία δεν υπήρχε λογιστική τακτοποίηση. Για την κλειόμενη χρήση, όπως λέγεται λογιστικά η χρήση του 2020, προκύπτει παρατήρηση του ποσού 380.114,91 ευρώ, το οποίο θα συσχετιστεί κατόπιν της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή, ώστε ο Δήμος να κλείσει αυτή την εκκρεμότητα ετών. Να αναφέρουμε εδώ ότι το μεγάλο μέρος των επιχορηγήσεων αποσβέστηκαν, με την ορθή «οδό» της αποτύπωσης στο σκέλος των εσόδων, στο τέλος του έτους 2020 και έγινε η αντίστοιχη έρευνα σε βάθος 15 ετών.

Επιπλέον, κρίσιμα στοιχεία για την αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων του Δήμου μας είναι η μείωση της συνολικής ζημίας στο 2020 εν αντιθέσει με το 2019 (ένδειξη: ολικά αποτελέσματα – ζημία – εκμεταλλεύσεως), όπως επίσης μειώθηκαν τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας του Δήμου, κάτι που σημαίνει ότι επετεύχθη εξοικονόμηση στα λειτουργικά έξοδα κατά 300.000 ευρώ.

Το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης, κατόπιν της ορθότερης διαχειριστικές αποτύπωσης των οικονομικών μεγεθών, είναι θετικό ενώ το περσινό αντίστοιχο ήταν αρνητικό, δηλαδή από – 4,6 εκατομμύρια ευρώ ανήλθε σε + 2,4 εκατομμύρια ευρώ.

Τέλος, το Ταμείο του Δήμου από 1.850.000 αυξήθηκε σε 2.150.000 μέσα σε μία μόλις χρήση.

Ελπίζουμε η ανοδική πορεία να συνεχίσει γιατί η σωστή καταγραφή των οικονομικών δεδομένων αντανακλά σε κάθε μικρή ή μεγάλη λειτουργία του Δήμου, που περιμένουν οι δημότες του!

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button