Το ιδιωτικό πολυϊατρείο ΙΑΖΩ είναι μία μονάδα σύγχρονων, ευρωπαϊκών προδιαγραφών που λειτουργεί υπό την διεύθυνση του Φώτη Π. Θεοδωρακόπουλου, Ειδικού Καρδιολόγου

Πολλαπλές ειδικότητες και ακριβείς διαγνώσεις με έμπειρους και καταξιωμένους ιατρούς

Κορυτσάς 4, Χαϊδάρι, T: 210 58 11 313, 210 58 11 607
www.iazo.gr – fb: ΙΑΖΩ Ιδιωτικό Πολυιατρείο – [email protected]