ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γιατί είναι παράνομος ο νέος χώρος ταφής στη Φυλή

Σε συνέχεια της πρώτης του αντίδρασης, με την οποία χαρακτηρίζει πραξικοπηματική την περιβαλλοντική αδειοδότηση νέου χώρου ταφής στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων, το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ δημοσιοποιεί την αναλυτική κριτική και τις ενστάσεις του στη σχετική μελέτη, στην οποία στηρίχθηκε η αδειοδότηση. 

Πηγή:
ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής – Δ. Αθήνας

Το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ θεωρεί ως μη υφιστάμενη την απόφαση τροποποίησης της ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ Φυλής, με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/36384/2096/14.5.2020, καθώς εκδόθηκε προτού ολοκληρωθεί (26/5/2020) η διαδικασία γνωμοδότησης των αρμόδιων φορέων, σύμφωνα με τα όσα επισήμως έχουν αναρτηθεί στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο. 

Τάσσεται αρνητικά στο ενδεχόμενο περιβαλλοντικής αδειοδότησης της κατασκευής νέου χώρου ταφής στην ΟΕΔΑ Άνω Λιοσίων και καταθέτει, με το παρόν κείμενο, τις κυριότερες από τις αντιρρήσεις και τις ενστάσεις του, που επικεντρώνονται στα εξής ζητήματα:·       

  • Στη συνειδητή αμέλεια για την κατασκευή νέων χώρων τελικής διάθεσης, που οδηγεί στην επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος.
  • Στην αμφισβήτηση του ισχυρισμού περί μεταβατικού χαρακτήρα του έργου.
  • Στον παράνομο χαρακτήρα της αδειοδότησης του νέου χώρου ταφής, μέσω τροποποίησης της ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ Φυλής.
  • Στον παράνομο χαρακτήρα της διαδικασίας της αυθαίρετης αλλαγής των ορίων των ΟΕΔΑ Άνω Λιοσίων και Φυλής.
  • Στον ισχυρισμό μας ότι η ΟΕΔΑ Φυλής λειτουργεί, εξ αρχής, παράνομα, αφού ανήκει σε περιοχή απόλυτης προστασίας.
  • Στην ασυμβατότητα του έργου με τον υφιστάμενο περιφερειακό σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) Αττικής.
  • Στην παράλειψη της εξέτασης και στην υποβάθμιση δεδομένων σχετικών με τις επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον.


Το πλήρες κείμενο των ενστάσεων του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button