Χαϊδάρι Σήμερα Φροντίδα για τα δέντρα στον ιστορικό πευκότοπο του Χαϊδαρίου 4

Υποστήριξη κεκλιμένων δένδρων στη δασοκομία πόλεων

Επανερχόμενος στο συγκεκριμένο θέμα και με αφορμή την πρόσφατη πτώση πεύκων στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης μας και με σκοπό την αποφυγή ύπαρξης θυμάτων ή και σοβαρών υλικών ζημιών, αλλά ταυτόχρονα και την διάσωση της φυσιογνωμίας του συγκεκριμένου χώρου, που αποτελεί σφραγίδα για το Χαϊδάρι, θα ήθελα να σημειώσω τα εξής:

Η διατήρηση δενδροστοιχιών μεγάλης ηλικίας, που είναι συνδεδεμένες με την ιστορική φυσιογνωμία πόλεων, συμβαίνει με σημαντική επιτυχία σχεδόν σε όλο τον κόσμο.

γράφει ο Στέλιος Σούλιος

Τα δέντρα αυτά είτε προέρχονται από απομεινάρια φυσικών συστάδων, που διασώθηκαν μέσα στον οικιστικό ιστό, είτε προέρχονται από τεχνητές φυτεύσεις, δεν ακολουθούν τις φυσικές διαδικασίες αλλά χρειάζονται ειδικούς χειρισμούς.

Αυτό συμβαίνει διότι στο πέρασμα των χρόνων η εξέλιξη των πόλεων δημιούργησε ιδιαίτερες συνθήκες γι’ αυτά, όπως η κατασκευή κτιρίων που περιορίζουν το φυσικό φως και το οδηγούν στην λεγόμενη φωτοτροπική αντίδραση (στροφή της κόμης προς το περισσότερο φως), κατασκευή πεζοδρομίων που τα μετατρέπουν σε κρασπεδικά δέντρα με μη φυσιολογική ανάπτυξη του ριζικού συστήματος κ.λπ.

Η διατήρησή τους όμως μέσα στον οικιστικό ιστό έχει και πάρα πολλά οφέλη, τα οποία είναι λίγο πολύ γνωστά σε όλους.

Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές, που πολλές φορές φτάνουν στα όρια της τέχνης, όπως φαίνεται από τις εικόνες και που υποδηλώνουν και την ανθρώπινη ευαισθησία για τη διατήρηση της φύσης μέσα στην πόλη.

Το Χαϊδάρι, ιστορικός πευκότοπος στα δυτικά του λεκανοπεδίου, θα πρέπει να προσεγγίσει το θέμα με τέτοια οπτική γωνία κάτι το οποίο είναι εφικτό.