ΕΛΛΑΔΑΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Επιδότηση έως 60% για φωτοβολταϊκά στέγης σε νοικοκυριά

Συμφέρουσα θα γίνει για χιλιάδες νοικοκυριά, αγρότες και μικρές επιχειρήσεις η κάλυψη μέρους των αναγκών τους σε ρεύμα μέσω ηλιακής ενέργειας, μέσα από το πρόγραμμα επιδότησης για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών στέγης.

Το πρόγραμμα εξαγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ και σύμφωνα με πληροφορίες αφορά συστήματα αυτοπαραγωγής και συμψηφισμού (net-metering), με το όριο για κάθε «μικρό» φωτοβολταϊκό να είναι τα 10 κιλοβάτ.

Επομένως, με δεδομένο ότι ορισμένοι δικαιούχοι θα εγκαταστήσουν συστήματα μικρότερης ισχύος, καθώς έχουν να καλύψουν πιο περιορισμένες ανάγκες σε ρεύμα, το πλέον πιθανό είναι πως τελικά θα διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων.

Η χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών θα καλύψει από το 40% έως και το 60% της επένδυσης. Στην περίπτωση των νοικοκυριών και των αγροτών, τα κονδύλια θα προέλθουν από το ΕΣΠΑ και το REPower EU. Στο πρόγραμμα θα ενταχθεί και η σχετική δράση που έχει ήδη δρομολογηθεί να «τρέξει» για τις μικρές επιχειρήσεις μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης, από το οποίο θα προέλθουν τα αντίστοιχα ποσά. Για αυτή την κατηγορία, το πιθανότερο είναι να προκριθούν συστήματα μόνον για αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση.

Κατά τα λοιπά, με δεδομένο ότι το πρόγραμμα αφορά εφαρμογές net-metering, όση από την κατανάλωση των δικαιούχων δεν καλύπτεται με ταυτοχρονισμό, θα συμψηφίζεται με τις «πράσινες» κιλοβατώρες που το σύστημά τους θα εγχέει στο δίκτυο. Η επιλογή της λύσης του net-metering, επιβάλλει τη διασφάλιση όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ για τις επιλέξιμες επενδύσεις, δηλαδή πρέπει να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος χώρος στο δίκτυο ώστε να μπορεί να δέχεται ρεύμα από μεμονωμένους παραγωγούς».

Προς αυτή την κατεύθυνση, θα αξιοποιηθεί ο ηλεκτρικός «χώρος» 10 Μεγαβάτ που, σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, απελευθερώθηκε σε κάθε μετασχηματιστή του δικτύου διανομής, για την «υποδοχή» εφαρμογών net-metering καθώς και συστημάτων του προγράμματος «φωτοβολταϊκά στη στέγη».

Από τα 250.000 φωτοβολταϊκά, τα 100.000 προορίζονται για νοικοκυριά, ενώ για αγρότες και για μικρές επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν από 75.000 συστήματα για κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες.

Επίσης, σύντομα θα ενεργοποιηθεί και το πρόγραμμα για την επιδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών Ενεργειακών Κοινοτήτων στις οποίες συμμετέχουν ΟΤΑ, με σκοπό την παροχή φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας σε ευάλωτα νοικοκυριά. Για τον σκοπό αυτό θα διατεθούν 100 εκατ. ευρώ, τα οποία θα προέλθουν επίσης από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button