ΔΗΜΟΤΙΚΑΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Επιτροπή Δημοτικής Περιουσίας, για οριστική αντιμετώπιση εκκρεμοτήτων από το παρελθόν

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συγκρότηση Επιτροπής Δημοτικής Περιουσίας, με σκοπό την διαχείριση σοβαρών θεμάτων που αφορούν την ακίνητη περιουσία του Δήμου Χαϊδαρίου.

Το δημοτικό περιουσιολόγιο της πόλης έχει πολλές εκκρεμότητες από το παρελθόν (αμφισβητούμενα ακίνητα από ιδιώτες, μακροχρόνιες δεσμεύσεις οικοπέδων ιδιωτών, εκκρεμούσες εισφορές σε γη και χρήμα από την ένταξη του Άνω Δάσους στο σχέδιο κτλ), οι οποίες με την πρόοδο της εκπόνησης του Εθνικού Κτηματολογίου θα τελειώσουν υποχρεωτικά και οριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η πρόταση που έκανε η δημοτική αρχή για την δημιουργία της εν λόγω Επιτροπής, χωρίς να είναι υποχρεωτική η θέσπισή της, αλλά αξιοποιώντας τη σχετική δυνατότητα που παρέχει ο νόμος. Η Επιτροπή θα έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Θα συμμετέχουν 4 εκπρόσωποι της παράταξης της διοίκησης του Δήμου (τρεις δημοτικοί σύμβουλοι και ένας ιδιώτης μηχανικός) και 3 από κάθε παράταξη, δηλαδή σύνολο 19. Πρόεδρος θα είναι ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης, Γιώργος Αργυρόπουλος.

Τα θέματα που θα κληθεί να διαχειριστεί η Επιτροπή, με βάση το εισηγητικό της δημοτικής αρχής, είναι τα εξής:

1. Προστασία και εξασφάλιση, της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
2. Διαδικασίες διεκδίκησης αμφισβητούμενων ακινήτων (χρησικτησίας κτλ.).
3 Ακίνητα που βρίσκονται σε διαδικασία απαλλοτρίωσης για κοινωνικούς σκοπούς.
4. Διαδικασίες διεκδίκησης ακινήτων που έχουν απορριφθεί από τους οριστικούς πίνακες του Εθνικού Κτηματολογίου.
5. Ακίνητα που ανήκουν στον Δήμο αλλά βρίσκονται υπό αμφισβήτηση από τρίτα πρόσωπα.

Η υπό σύσταση, λοιπόν, Επιτροπή Δημοτικής Περιουσίας θα επεξεργάζεται θέματα και θα προβαίνει σε εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο κ. Αργυρόπουλος, εισηγούμενος το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τόνισε: “Είναι κρίσιμο, εφόσον ο Δήμος έχει τους οριστικούς πίνακες του Κτηματολογίου, να γίνει συζήτηση με όλες τις πλευρές και διαβούλευση ώστε μπορέσει να αποφασίσει σε ποια από όσα ακίνητα έχουν απορριφθεί από τους κτηματολογικούς πίνακες να συνεχίσει τη δικαστική διεκδίκηση (με βάση τα στοιχεία της κάθε υπόθεσης)”.

Από την άλλη, ενδεχομένως ο Δήμος να αντιμετωπίσει αγωγές διεκδίκησης από ιδιώτες για ακίνητα που του έχουν αναγνωριστεί και επίσης πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα. Θέμα προς οριστική διευθέτηση είναι και οι πολύχρονες δεσμεύσεις ακινήτων ιδιωτών για κοινωφελείς σκοπούς. Ο Δήμος οφείλει να λάβει αποφάσεις, δεδομένου ότι ο νόμος έχει γίνει πιο αυστηρός, στη λογική “αν δεν το χρησιμοποιείς πρέπει να το αποδεσμεύσεις”.

Το “Χαϊδάρι Σήμερα” μίλησε και με τον Κώστα Ασπρογέρακα, που έχει διανύσει μεγάλη αυτοδιοικητική διαδρομή στην πόλη και έχει σχετική άποψη και σαν νομικός. Μας είπε ότι φυσικά συμφωνεί με την σύσταση της Επιτροπής Δημοτικής Περιουσίας “αρκεί να μην χρησιμοποιηθεί σαν άλλοθι, όπως στην Πράξη Εφαρμογής στο Άνω Δάσος. Πιο συγκεκριμένα, επί διοίκησης Μαραβέλια ανάλογη Επιτροπή είχε αποφασίσει να ανατεθεί το θέμα σε νομοτεχνικό, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Σε πρώτη προτεραιότητα πρέπει να τεθεί η συγκεκριμένη υπόθεση και οι εισφορές σε γη και χρήμα που οφείλονται στον Δήμο”.

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button