ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήμος Χαϊδαρίου: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Ο Δήμος Χαϊδαρίου σας ενημερώνει για τη νέα δράση του ΕΣΠΑ -ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ».

Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου» αφορά την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» (Β κύκλος).

Στόχος είναι η επιχορήγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου: Να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ, για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020 η επιδότηση είναι 1.500 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Χαϊδαρίου καθημερινά 09:00- 14:00, στο τηλέφωνο 2132047343

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button