ΔΗΜΟΤΙΚΑΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δήμος Χαϊδαρίου, Ισολογισμός 2021

Γιώργος Αργυρόπουλος,
αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Χαϊδαρίου

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 – ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ για το οικονομικό έτος 2021 – Δημοτικό Συμβούλιο 28.09.2022

Δήμος Χαϊδαρίου, Ισολογισμός 2021 3
Γιώργος Αργυρόπουλος

Συζητήθηκε και εγκρίθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 28ης Σεπτεμβρίου 2022, ο Ισολογισμός μαζί με τα αποτελέσματα χρήσης του οικονομικού έτους 2021. Ενός έτους που όπως το 2020 επηρεάστηκε από τις συνέπειες της πανδημίας Covid-19 που από αρχές του 2020 έχει ανατρέψει τις ζωές μας και την δημόσια ζωή της Χώρας. Το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2021 παρόλες τις δημοσιονομικές δυσκολίες, που πολλές εξ αυτών είναι γνωστές για τον Δήμο μας, μας βρήκε με ταμειακά διαθέσιμα (λογαριασμοί όψεως και προθεσμίας) καλύτερα από το οικονομικό έτος 2019.

Θα ήθελα να αναφέρω σταχυολογώντας τα σημαντικότερα σημεία που αφορούν την οικονομική κατάσταση του Δήμου για το 2021, όπως έκλεισε η λογιστική χρήση του.

Α) Ενσωματώθηκαν και εντάχθηκαν στα πάγια οι εξοπλισμοί για τις νέες παιδικές χαρές του Δήμου, τα λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας και τα απορριμματοφόρα. Όλα με 100% χρηματοδότηση από χρηματοδοτικά εργαλεία. Είχαμε δηλαδή αύξηση στις προσθήκες χρήσεως 2021 για Μεταφορικά μέσα (580.444,01 ευρώ) και για Λοιπό εξοπλισμό (756.184,02 ευρώ), που αποτελούν πλέον Δημοτική Περιουσία.

Β) Αυξήθηκαν οι λογιστικές απαιτήσεις από επισφάλειες και αποτυπώθηκε ορθότερα η θέση του Δήμου, ως προς την ύπαρξη επισφαλών οφειλών.

Γ) Έγινε η συσχέτιση των επιχορηγούμενων παγίων στα έκτακτα και ανόργανα έσοδα με βάση την Α.Δ.Σ. 139/2021 και πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες λογιστικές τακτοποιήσεις.

Δ) Είχαμε σταθερά έσοδα αν και υπήρχαν για όλο το 2021 οι συνέπειες της Covid-19.

E) Διατηρήθηκαν τα ταμειακά διαθέσιμα αν και έγιναν επενδύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού (μικρή μείωση 10%).

ΣΤ) Επιτυχή διαχειριστική και δημοσιονομική λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας για όλο το έτος 2021.

Ζ) Τακτοποιήθηκαν οι υποχρεώσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές των σχολικών φυλάκων (έτη 2001-2006) προς τον ΕΦΚΑ. Έχει γίνει ρύθμιση η οποία τηρείται κανονικά κάθε μήνα και έχει αποσταλεί αίτημα πλήρους χρηματοδότησης των υποχρεώσεων αυτών προς το ΥΠ.ΕΣ.

Η) Είχαμε μείωση προσωπικού, λόγω Κινητικότητας και συνταξιοδοτήσεων γι’ αυτό και υπάρχει και αντίστοιχη μείωση στις δαπάνες για αμοιβές προσωπικού.

Τέλος, ο Δήμος μας μετά τα οριστικά αποτελέσματα του Κτηματολογίου ως προς τις ιδιοκτησίες του ενσωμάτωσε το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του στο Περιουσιολόγιο – Ε9 που τηρεί η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και πλέον υπάρχει πλήρης ταύτισή τους.

Γεώργιος Β. Αργυρόπουλος
Δικηγόρος, LL.M. / M.Sc. / Ph.D. (c)
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Χαϊδαρίου
π. Αντιπρόεδρος Ε.Α.Ν.Δ.Α.

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button