ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

“Αγορές χωρίς μεσάζοντες”, αλλά με κανόνες και προϋποθέσεις

Τις αγορές χωρίς μεσάζοντες μπορούν να διοργανώνουν οι ενώσεις και συνεταιρισμοί καταναλωτών, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), καθώς και συλλογικοί φορείς πολιτών-καταναλωτών με νομική υπόσταση.

Τις αγορές καταναλωτών και ευρέως γνωστές ως «αγορές χωρίς μεσάζοντες» θεσπίζει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Πρόκειται για το άρθρο 37 του κειμένου, το οποίο ορίζει πως «σκοπός των αγορών αυτών είναι η ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και αλληλέγγυων δράσεων μεταξύ των πολιτών, μέσω της ενεργού συμμετοχής των ίδιων των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, όπως αναφέρει το ΕΘΝΟΣ.

Για τον λόγο αυτό», συνεχίζει το ίδιο άρθρο, «οι αγορές αυτές διοργανώνονται, υποχρεωτικά, με πρωτοβουλία των φορέων πολιτών-καταναλωτών και η λειτουργία τους εγκρίνεται τελικώς με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου των δήμων, στα όρια των οποίων έχουν την έδρα τους οι εν λόγω φορείς».

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν είναι:
• Να είναι μη κερδοσκοπικοί.

• Οι δράσεις τους να αφορούν στην ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και στην προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού.

• Οι σκοποί λειτουργίας τους να αναφέρονται σαφώς στην αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών και σε αλληλέγγυες δράσεις που ως στόχο έχουν να ωφελήσουν συμπολίτες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες επιβίωσης, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, φυλής, αναπηρίας, ηλικίας, θρησκεύματος, πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού και γενικώς κάθε μορφής διάκριση.

Για τον λόγο αυτόν οι προαναφερόμενοι φορείς, εφόσον έχει εγκριθεί η πρότασή τους, θα πρέπει σε ετήσια βάση να υποβάλλουν στον δήμο απολογισμό με τις αλληλέγγυες δράσεις τους και τους ωφελούμενους από αυτές.

Χωρίς χρηματική εισφορά


Η μη υποβολή τους είναι λόγος διακοπής της λειτουργίας της αγοράς. Απαγορεύεται ρητώς οι συλλογικοί φορείς να απαιτούν χρηματικά ποσά από τους πωλητές για τη συμμετοχή τους στις αγορές αυτές. Η εισφορά των πωλητών έγκειται στη δωρεά προϊόντων που διαθέτουν για την κάλυψη των καταστατικών σκοπών του συλλογικού φορέα.

Δικαίωμα συμμετοχής ως πωλητές στις αγορές αυτές έχουν:
• Οι επαγγελματίες αγρότες που είναι γραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για πώληση των αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων.
• Οι συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και γυναικείοι συνεταιρισμοί.
• Οι πολύ μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ειδών καθαρισμού που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους και των οποίων ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.
• Απαγορεύεται τα προαναφερόμενα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που συμμετέχουν ως πωλητές στις συγκεκριμένες αγορές να είναι ταυτόχρονα και μέλη των συλλογικών φορέων που τις διοργανώνουν.

Οι αγορές αυτές διοργανώνονται από τον συλλογικό φορέα καταναλωτών – πολιτών που έχει την έδρα του στον συγκεκριμένο δήμο και σε συχνότητα όχι μεγαλύτερη από μία φορά στους δύο μήνες.

Σε κάθε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα, όπου υφίστανται, δύναται να διενεργείται μία τέτοια αγορά. Ο συλλογικός φορέας πολιτών – καταναλωτών θα πρέπει να έχει την έδρα του εντός του δήμου ή του δημοτικού διαμερίσματος εντός των ορίων του οποίου διενεργείται η συγκεκριμένη αγορά.

Ο δήμος από την πλευρά του αναλαμβάνει τη χωροθέτηση της αγοράς, την καθαριότητα και γενικότερα την τήρηση των όρων του εγκεκριμένου κανονισμού λειτουργίας της αγοράς. Για τον σκοπό αυτόν ο δήμος δύναται να ορίσει εκπρόσωπό του στον συλλογικό φορέα προκειμένου να συμμετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης της αγοράς.

Ανταποδοτικό τέλος
Οι συμμετέχοντες πωλητές απαλλάσσονται από τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Ο δήμοι μπορούν να ορίζουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος για τις υπηρεσίες που προσφέρουν για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, το οποίο μπορεί να είναι και σε είδος προκειμένου για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών δράσεών τους (προμήθεια ειδών σε κοινωνικά παντοπωλεία, παιδικούς σταθμούς κ.λπ.).

Αγορές καταναλωτών μπορούν να διοργανώνονται και από την περιφέρεια μέχρι τρεις φορές τον χρόνο σε χώρους ευθύνης της.

Παρόμοια Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button