Ένα μπράβο για την άμεση ανταπόκριση του Δήμου

Η εικόνα αυτή δεν υπάρχει πια στο δρόμο δίπλα στον Διομήδειο Κήπο.

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε το Δήμο
Χαϊδαρίου για την άμεση ανταπόκρισή του στο θέμα του καθαρισμού της οδού Σχιστού
Κορυδαλλού (περιοχή εντός των ορίων του Δήμου Χαϊδαρίου).


Στέλιος Σούλιος


ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

– 

–