ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ασπρόπυργος: Μέτρηση καρκινογόνων παραγόντων μετά την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) έκανε μετρήσεις στην περιοχή του Ασπροπύργου μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 23 Νοεμβρίου σε εγκαταστάσεις εταιρείας διαχείρισης αποβλήτων, για την οποία εκδόθηκε μήνυμα προς τους πολίτες από το 112. Τα αποτελέσματά της είναι εξαιρετικά ανησυχητικά, όπως σημειώνει το Κέντρο, όσον αφορά καρκινογόνα σωματίδια.

Πιο συγκεκριμένα, το ΠΑΚΟΕ αναφέρει:

Το ΠΑΚΟΕ πριν περάσουν 24 ώρες ήταν εκεί. Μέτρησε με τα διακριβωμένα όργανά του και εντόπισε το τεράστιο πρόβλημα που περιγράφεται παρακάτω. Λήφθηκαν 15 ενδεικτικές μετρήσεις για τις συγκεντρώσεις των σωματιδίων PM1, ΡΜ2,5, ΡΜ10, VOC, HCHO και των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, σε εφτά σημεία γύρω από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Polyeco στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Ασπρόπυργος: Μέτρηση καρκινογόνων παραγόντων μετά την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης 3
Φωτογραφία από την ώρα του ατυχήματος

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν επί τόπου στα σημεία και λήφθηκαν δεδομένα κάθε ένα λεπτό για δεκαπέντε λεπτά σε κάθε σημείο (7 σημεία x15 μετρήσεις). Στην συνέχεια ακολούθησε στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

Ασπρόπυργος: Μέτρηση καρκινογόνων παραγόντων μετά την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης 5
Συνεργείο του ΠΑΚΟΕ λαμβάνει επιτόπιες μετρήσεις

Πολύ υψηλές συγκεντρώσεις μετρήθηκαν κυρίως στους ρύπους ΡΜ2,5, ΡΜ10 και φορμαλδεΰδης, ενδεικτικό αποτέλεσμα της πυρκαγιάς που ξέσπασε, αφού οι παραπάνω ρύποι παράγονται και κατά την διάρκεια τέτοιων περιστατικών (ατελής καύση).

Η υψηλότερη τιμή της συγκέντρωσης ΡΜ2,5 μετρήθηκε στο σημείο 1 (Ασπρόπυργος, 20 μέτρα από τηην είσοδο Polyeco) στα 743 μg/ m3 (όριο 25μg/ m3) και των ΡΜ10 είναι 1294 μg/ m3 (όριο 50 μg/ m3) στο ίδιο σημείο. Στο σημείο 2 (Ασπρόπυργος, 150 μέτρα από
είσοδο Polyeco) μετρήθηκε η μέγιστη τιμή στην συγκέντρωση της φορμαλδεΰδης στα 0,14 mg/m3 (όριο 0,02 mg/m3) . Αξίζει να αναφερθεί πως οι παραπάνω τιμές είναι από εφτά έως τριάντα φορές πάνω από την ανώτερη επιτρεπόμενη τιμή.

Οι συγκεντρώσεις που παρατηρήθηκαν, καθώς πρόκειται και για καρκινογόνους παράγοντες, είναι εξαιρετικά ανησυχητικές. Από τις μετρήσεις για κάθε ρύπο συμπεραίνεται πως το 39% των μετρήσεων για ΡΜ2,5 ήταν πάνω από τα όρια, το 47% των μετρήσεων για ΡΜ10 επίσης αφορούσε τιμές ανώτερες του ορίου και τέλος το 99% των τιμών των συγκεντρώσεων της φορμαλδεΰδης ήταν υψηλότερες του ορίου.

Όσον αφορά τις τιμές των VOC η μόνη τιμή που είναι ανώτερη του ορίου μετρήθηκε στο σημείο 1 (Ασπρόπυργος, 20 μέτρα από την είσοδο Polyeco) και είναι 0,43 mg/m3.

Η μέγιστη τιμή της συγκέντρωσης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μετρήθηκε στο σημείο 4 (Ασπρόπυργος, 1 χιλιομετρο από είσοδο Polyeco) σε κατοικημένη περιοχή στα όρια της ΒΙ.ΠΕ..


Μετά από αυτά, όπου διαπιστώνεται, ότι οι συγκεντρώσεις των επικίνδυνων για την δημόσια υγεία ρύπων έφτασαν πολύ πάνω από τα ανώτερα όρια, το ΠΑΚΟΕ καταγγέλλει:

  1. Την εταιρεία Polyeco για την ανυπαρξία μέτρων αποφυγής τέτοιων επικίνδυνων καταστάσεων
  2. Την έλλειψη στοιχειωδών, εκ μέρους της εταιρείας, υποδομών για την αντιμετώπιση τέτοιων εφιαλτικών σεναρίων.
    Επισημαίνει επίσης:
  3. Την έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής
  4. Την ανυπαρξία διόδων προσπέλασης και διαφυγής από το εργοστάσιο
  5. Ότι πρέπει άμεσα να ενημερωθούν οι υπεύθυνοι της πολιτείας, του Υπουργείου και της Περιφέρειας, καθώς και οι Δήμοι και άλλοι φορείς ,όπως το ΠΑΚΟΕ για τις συνθήκες που προκλήθηκε αυτό το συμβάν.

Τέλος, τονίζουμε ότι θα προσφύγουμε στην δικαιοσύνη για τις παραλείψεις του εργοστασίου.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button