Επεξεργασία κορμού μεγάλου πεύκου στην οδό Κύπρου, που έπεσε το καλοκαίρι.

Στην απομάκρυνση των νεκρών κούτσουρων που έχουν απομείνει μετά την κοπή δέντρων σε διάφορα σημεία της πόλης υλοποιεί η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Χαϊδαρίου.

Η απομάκρυνση, σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, αποτελούσε δέσμευσή της.  Γίνεται με την χρήση ειδικού μηχανήματος (πρεμνοφάγος), που εξασφαλίστηκε η δωρεάν παραχώρηση του στον Δήμο για τον χρόνο των εργασιών. Η διοίκηση του Δήμου σημειώνει ότι με τις εργασίες αυτές βελτιώνεται η αισθητική και η λειτουργικότητα των πεζοδρομίων της πόλης και ελευθερώνονται χώροι για νέες φυτεύσεις.