Απομάκρυνση κομμένων κούτσουρων από τα πεζοδρόμια

Επεξεργασία κορμού μεγάλου πεύκου στην οδό Κύπρου, που έπεσε το καλοκαίρι.

Στην απομάκρυνση των νεκρών κούτσουρων που έχουν απομείνει μετά την κοπή δέντρων σε διάφορα σημεία της πόλης υλοποιεί η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Χαϊδαρίου.

Η απομάκρυνση, σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, αποτελούσε δέσμευσή της.  Γίνεται με την χρήση ειδικού μηχανήματος (πρεμνοφάγος), που εξασφαλίστηκε η δωρεάν παραχώρηση του στον Δήμο για τον χρόνο των εργασιών. Η διοίκηση του Δήμου σημειώνει ότι με τις εργασίες αυτές βελτιώνεται η αισθητική και η λειτουργικότητα των πεζοδρομίων της πόλης και ελευθερώνονται χώροι για νέες φυτεύσεις.