Χαϊδάρι Σήμερα Αναβάθμιση στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου 3

Η ζήτηση των υπηρεσιών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου της πόλης μας είναι διαρκής και γι’ αυτό ο Δήμος προχώρησε στην αναβάθμιση της υποδομής και τον εμπλουτισμό του προσωπικού του με νέους προπονητές. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν:

  • προμήθεια κολυμβητικού εξοπλισμού και κολυμβητικού υλικού ύψους 16.000 ευρώ
  • εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του μηχανοστασίου με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του και της ποιότητας νερού των κολυμβητικών δεξαμενών
  • πρόσληψη επιπλέον εξειδικευμένου προσωπικού (προπονητών κολύμβησης) ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στην αυξανόμενη ζήτηση των πολιτών για πρόσβαση στο κολυμβητήριο
  • διεύρυνση του προγράμματος ελεύθερης κολύμβησης για το κοινό και προσθήκη νέων παιδικών δημοτικών προγραμμάτων
  • αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής του με μείωση της βασικής τιμής συνδρομής
  • παραχώρηση επιπλέον διαδρομών στην Α.Ε. Χαϊδαρίου με στόχο την ενίσχυση του υγρού στίβου και σε σωματειακό επίπεδο