ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

Ανάπλαση Bοτανικού: Δύο μεγάλα projects 156 εκατ.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι διαδικασίες για την μεγάλη ανάπλαση της περιοχή του Βοτανικού. Σειρά από έργα πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης προκειμένου να μεταμορφωθούν οι δύο περιοχές. Δύο μεγάλα έργα βασικών υποδομών θα υλοποιηθούν με συνολικό προϋπολογισμό 156 εκατ. ευρώ.

Τα έργα που πρόκειται να γίνουν στην περιοχή του Βοτανικού αφορούν την γενικότερη ανάπλαση της περιοχής η οποία σήμερα έχει εικόνα τριτοκοσμικής χώρας και η ανάδειξη της σε ένα νέο αστικό πόλο, σε απόσταση βολή από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Τα έργα θα υλοποιηθούν από τον Δήμο Αθηναίων.

Η περιοχή του Βοτανικού καλύπτει μία έκταση 9.000 στρεμμάτων μίας πρώην βιομηχανικής περιοχής που καλύπτει εν μέρει πέντε Δήμους στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Το αθηναϊκό μέρος καλύπτει περίπου 2.100 στρέμματα.

Πηγή: ypodomes.com

Το πρώτο μεγάλο έργο που αφορά τα έργα διαμόρφωσης πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων ύψους 1Ο15,5 εκατ. ευρώ και θα υλοποιηθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης περιλαμβάνει 3 υποέργα:

Υποέργο 1: Έργα διαμόρφωσης πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή ΙΙ της Διπλής Ανάπλασης και του Ναυτικού Οχυρού στην περιοχή του Ελαιώνα, προϋπολογισμού 44.210.400ευρώ.

Κοινόχρηστο Πράσινο Διπλής Ανάπλασης: Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος της Διπλής Ανάπλασης, όπως αυτό θεσμοθετήθηκε με προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 161/ΑΑΠ/2013), ο Δήμος Αθηναίων ως κύριος της έκτασης είναι αρμόδιος για τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων του ακινήτου. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση θα πρέπει να ακολουθήσει τις κατευθύνσεις και περιορισμούς του Σχεδίου Γενικής Διάταξης που συνοδεύει το προεδρικό διάταγμα.

Οι διαμΟορφώσεις των κοινόχρηστων χώρων επιμερίζονται ως εξής:

Περιοχή α: Περιλαμβάνει περιοχές πρασίνου και διαμόρφωση πλατείας με άμεση σχέση και εξάρτηση από τις διαμορφώσεις εισόδων στο γήπεδο και τον Ερασιτέχνη ΠΑΟ. Επίσης περιλαμβάνει και τον πεζόδρομο γύρω από το εμπορικό κέντρο.

Περιοχή β: Περιλαμβάνει περιοχές πρασίνου και διαμόρφωση εισόδου στο γήπεδο ΠΑΟ. Επίσης περιλαμβάνει τη διαμόρφωση εισόδου – εξόδου από την πλευρά της Ιεράς Οδού από / προς το σταθμό μετρό Ελαιώνα.

Περιοχή γ: Περιλαμβάνει διαμορφώσεις πρασίνου και χώρων αναψυχής καθώς και διαμορφώσεις για δραστηριότητες ήπιας άθλησης. Ο χώρος περιλαμβάνει και εγκαταστάσεις αθλητισμού του Δήμου Αθηναίων που μπορούν να γίνουν σε δεύτερη φάση.

Ανάπλαση Ναυτικού Οχυρού: Το ακίνητο του Ναυτικού Οχυρού βρίσκεται εντός της περιοχής του Ελαιώνα και βορείως της Ιεράς Οδού. Το ακίνητο έκτασης περίπου 110 στρεμμάτων και έχει χαρακτηριστεί ως χώρος πρασίνου στο σύνολο του, με εξαίρεση ορισμένα υφιστάμενα κτίρια, όπως αυτά εγκρίθηκαν με καθορισμό οικοδομικής γραμμής με το Προεδρικό Διάταγμα του 2010 (ΦΕΚ 236/ΑΑΠ). Το ακίνητο είναι ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά λόγω του χαρακτηρισμού του ως κοινόχρηστου χώρου, ο Δήμος έχει την αρμοδιότητα της διαμόρφωσης του.

Υποέργο 2: Τεχνική Βοήθεια , προϋπολογισμού

Για την ωρίμανση και ολοκλήρωση των μελετών και των τευχών δημοπράτησης είναι απαραίτητη η πρόβλεψη τεχνικής βοήθειας του υποέργου 1.

Υποέργο 3: Απαλλοτριώσεις που αφορούν στις περιοχές πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων, προϋπολογισμού 13.860.000€.

Ο Δήμος είναι υπόχρεος για την αποζημίωση των απαλλοτριώσεων που εκκρεμούν για την περιοχή του Ελαιώνα σε συνολική έκταση 60 στρεμμάτων. Οι απαλλοτριώσεις έχουν προκύψει από 2 βασικές κατηγορίες: Απαλλοτριώσεις Πράξεων Εφαρμογής:

Με βάση τις κυρωμένες μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής στην περιοχή του Ελαιώνα προκύπτουν εκτάσεις για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων για τις οποίες δεν επαρκούν οι εισφορές σε γη και απαιτείται πρόσθετη απαλλοτρίωση από το Δήμο. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται κυρίως βορείως της οδού Αγ. Πολυκάρπου Απαλλοτριώσεις Διπλής Ανάπλασης: Το σύνολο του ακινήτου της Διπλής Ανάπλασης πρέπει να περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου Αθηναίων. Με βάση το άρθρο 23 (περίπτωση 2γ) του ν.3983/2011, τα ακίνητα εντός του έργου της Διπλής Ανάπλασης δεν έχουν υποχρέωση εισφοράς σε γη και σε χρήμα. Συνεπώς, ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες δικαστικού ή εξωδικαστικού καθορισμού τιμής μονάδας για την απαλλοτρίωση των ακινήτων».

Το δεύτερο έργο αφορά έργα οδοποιϊας, ποδηλατοδρόμου και κατασκευής δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης, δηλαδή τα έργα βασικών αστικών υποδομών. Το κόστος αυτών των έργων υπολογίζεται σε 40,48 εκατ. ευρώ. Και σε αυτό το έργο έχουμε 3 υποέργα:

Υποέργο 1: Έργα οδοποιίας και κατασκευή δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης στην περιοχή του Ελαιώνα, προϋπολογισμού 33.450.495€.

1.1. Έργα Οδοποιίας: Στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα δεν έχουν διανοιχθεί οι δρόμοι που προβλέπονται από την πολεοδομική μελέτη της περιοχής. Βασικός λόγος αποτελεί ότι μετά την πολεοδομική μελέτη έχουν εγκριθεί μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής, οι οποίες καθορίζουν τις απαιτούμενες εισφορές των ακινήτων για την διάνοιξη των οδών. Η συνολική παρέμβαση περιλαμβάνει την κατασκευή οδών (υπόβαση και ασφαλτόστρωση), τη διαμόρφωση κρασπέδων και τον οδοφωτισμό. Το συγκεκριμένο υποέργο περιλαμβάνει 3 διαφορετικές φάσεις ωριμότητας:

α) Οδοί για άμεση διάνοιξη σε περιοχές με πράξεις εφαρμογής.

β) Οδοί για διάνοιξη υπό προϋποθέσεις σε περιοχές με πράξεις εφαρμογής αλλά χωρίς τις απαλλοτριώσεις/αγορές των εκτάσεων.

γ) Οδοί για διάνοιξη μετά από θεσμικές ενέργειες για περιοχές όπου δεν έχουν κυρωθεί πράξεις εφαρμογής.

Στο εν λόγω υποέργο περιλαμβάνεται επίσης και η «Ανάπλαση Ιεράς Οδού με ποδηλατόδρομο». Το τμήμα της Ιεράς Οδού εντός της περιοχής του Ελαιώνα είναι περίπου 1.300μ. Άρα ο χώρος παρέμβασης υπολογίζεται περίπου 52.000 τμ.

1.2. Δίκτυα Ομβρίων και Αποχέτευσης: Η περιοχή παρέμβασης για τις υποδομές ομβρίων είναι βορείως της οδού Αγ. Πολυκάρπου, όπου δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί οι πράξεις εφαρμογής.

Τα απαιτούμενα υδραυλικά έργα του συγκεκριμένου υποέργου χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: 1. Δίκτυο όμβριων υδάτων: το οδικό δίκτυο του υποέργου 1 συνοδεύεται από έλλειψη δικτύου διαχείρισης όμβριων υδάτων. Για το σκοπό αυτό το υποέργο 1 συνδέεται άρρηκτα με την κατασκευή του δικτύου ομβρίων στην ίδια περιοχή παρέμβασης. Για τη συγκεκριμένη παρέμβαση έχει εκπονηθεί αναλυτική προμελέτη ανά λεκάνη διαχείρισης.

2. Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων: αντίστοιχα με την έλλειψη δικτύου ομβρίων, στην περιοχή μελέτης δεν υφίσταται ούτε δίκτυο αποχέτευσης. Η υλοποίηση του δικτύου αποχέτευσης είναι αρμοδιότητα της ΕΥΔΑΠ, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, λόγω του στρατηγικού χαρακτήρα του έργου και της ανάγκης συντονισμού μελετών και έργου με το δίκτυο ομβρίων, έχει γίνει η απαραίτητη συνεννόηση του Δήμου για την ανάληψη της υλοποίησης του αποχετευτικού δικτύου της περιοχής.

3. Καθαρισμός και αποκατάσταση ρέματος Προφ. Δανιήλ: το συγκεκριμένο τμήμα του ρέματος είναι οριοθετημένο σύμφωνα με το ΦΕΚ 48/ΑΑΠ/2009.

Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι 400μ και χωροθετείται εντός του ακινήτου της Διπλής Ανάπλασης. Το τμήμα του ρέματος είναι ανοιχτό και χωρίς συντήρηση.

Υποέργο 2: Τεχνική Βοήθεια, προϋπολογισμού 250.000€. Για την ωρίμανση και ολοκλήρωση των μελετών και των τευχών δημοπράτησης είναι απαραίτητη η πρόβλεψη τεχνικής βοήθειας του υποέργου 1.

Υποέργο 3: Απαλλοτριώσεις για διάνοιξη οδών , προϋπολογισμού 7.140.000€. Ο Δήμος είναι υπόχρεος για την αποζημίωση των απαλλοτριώσεων που εκκρεμούν για την περιοχή του Ελαιώνα σε συνολική έκταση 60 στρεμμάτων.

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button