ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Υποχρεωτικά τα φωτοβολταϊκά στις στέγες – Οι δύο επιλογές του καταναλωτή

Στόχος της Ε.Ε. είναι η πλήρης αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου ηλιακού δυναμικού ώστε τα φωτοβολταϊκά να φτάσουν ακόμη και στο 25% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την πρωτοβουλία “Φωτοβολταϊκά στις Στέγες όλης της Ε.Ε.” η Ε.Ε. δεσμεύεται ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα θεσπίσει νομοθεσία με στόχο αφενός να περιορίσει την αδειοδότηση το πολύ στους τρείς μήνες αλλά και να διασφαλιστεί πως όλα τα κτίρια των 27 θα είναι έτοιμα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Η Ε.Ε. σύμφωνα με το REPowerEU, θα κάνει υποχρεωτική την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον τελευταίο όροφο για:

  • Όλα τα νέα δημόσια και εμπορικά κτίρια με ωφέλιμο εμβαδόν άνω των 250 τ.μ. έως το 2026·
  • Όλα τα υπάρχοντα δημόσια και εμπορικά κτίρια με ωφέλιμο εμβαδόν άνω των 250 τ.μ. έως το 2027·
  • Όλα τα νέα κτίρια κατοικιών έως το 2029.

Η νομοθεσία θα ισχύει σε όλα τα κράτη, ώστε οι καταναλωτές σε πολυκατοικίες να ασκούν το δικαίωμά τους στη συλλογική ιδιοκατανάλωση.

Στόχοι:

  • Η δημιουργία τουλάχιστον μιας ενεργειακής κοινότητας βασισμένης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε κάθε δήμο με πληθυσμό μεγαλύτερο από 10.000 έως το 2025.
  • Η διασφάλιση ότι οι ενεργειακά φτωχοί και ευάλωτοι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση στην ηλιακή ενέργεια, π.χ. μέσω εγκαταστάσεων κοινωνικής στέγασης, ενεργειακών κοινοτήτων ή χρηματοδότησης υποστήριξης για μεμονωμένες εγκαταστάσεις.
  • Η υποστήριξη φωτοβολταϊκών ενσωματωμένων σε κτίρια τόσο για νέες κατασκευές όσο και για ανακαινίσεις υφιστάμενων.
  • Η διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων σε σχέση με το πρότυπο σχεδόν μηδενικής ενέργειας κτιρίων για νέα κτίρια.

Πόροι χρηματοδότησης

Η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι οι πρόσθετες επενδύσεις σε ηλιακά φωτοβολταϊκά στο πλαίσιο του REPowerEU θα ανέλθουν σε 26 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2027. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης θα είναι ιδιωτικό, αλλά θα ενεργοποιηθεί από δημόσια χρηματοδότηση, κρατική και κοινοτική.

Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλουν τα Ταμεία της Κοινωνικής Συνοχής, το InvestEU, το Ταμείο Καινοτομίας, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, το Horizon Europe και το πρόγραμμα LIFE. Επίσης το ταμείο Connecting Europe Facility και ο μηχανισμός χρηματοδότησης της ΕΕ από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα υποστηρίξουν τη διασυνοριακή συνεργασία σε έργα ηλιακής ενέργειας.

Το “μπαλάκι” στον καταναλωτή

Οι δυνατότητες που έχει ο ιδιοκτήτης ακινήτου είναι δύο:

  • Ένταξη στο πρόγραμμα “φωτοβολταϊκά στη στέγη”. Δηλαδή να βάλει ένα φωτοβολταϊκό έως 6 κιλοβάτ (μέχρι τόσο επιτρέπεται για οικίες) που θα πουλάει το ρεύμα στο σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση, πληρώνει τον προμηθευτή του για το σύνολο του ρεύματος που καταναλώνει, στην τιμή που ισχύει κάθε φορά, και πληρώνεται για το ρεύμα που παράγει στην τιμή που έχει συμφωνήσει, δηλαδή (με βάση τα τωρινά ισχύοντα), με 87 ευρώ ανά Μεγαβατώρα για μια 20ετία.
  • Ένταξη στο πρόγραμμα για net metering. Δηλαδή να βάλει ένα φωτοβολταϊκό έως 10 κιλοβάτ, ανάλογα με τις ανάγκες του, και το ρεύμα που θα παράγει να το χρησιμοποιεί ουσιαστικά για αυτοκατανάλωση μέσω συμψηφισμού. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται συμψηφισμός ανάμεσα στην ενέργεια που κατανάλωσε η οικία και στην ενέργεια που παρήγαγε. Αν καταναλώθηκε περισσότερο ρεύμα από όσο παρήχθη, τότε πληρώνεται στον προμηθευτή η διαφορά, με βάση τα τρέχοντα τιμολόγια. Αν παρήχθη περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώθηκε, τότε το επιπλέον ρεύμα διοχετεύεται δωρεάν στο σύστημα.

Τι από τα δύο συμφέρει; Αν πρόκειται για σπίτι με κανονικές καταναλώσεις συμφέρει το net metering. Αν μιλάμε για σπίτι με μικρές καταναλώσεις, για παράδειγμα εξοχικό, συμφέρει το πρόγραμμα “φωτοβολταϊκά στη στέγη”.

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button