Πϊνακας θέσεων δειγματοληψίας και αποτελεσμάτων μικροβιακών αναλύσεων του ΠΑΚΟΕ σε νερά περιοχών από Λουτρόπυργο μέχρι Λουτράκι στις 14/5 και 14/6 2020.

Από τις 64 δειγματοληψίες οι 46 (71,87%) έδειξαν κατάλληλα για κολύμβηση νερά, ενώ οι 18 (28,23%) ακατάλληλα.