ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προσλαμβάνει για 22 θέσεις εργασίας – Οι ειδικότητες

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 5 μηνών

Ο Δήμος Χαΐδαρίου ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη 22 θέσεων εργασίας. Οι θέσεις αφορούν οδηγούς και δασεργάτες. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 5 μηνών.

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Χαϊδαρίου

  • Δ.Ε Οδηγών / ΔΕ Οδηγών (κατόχων διπλώματος Γ΄ ή C ΄ κατηγορίας, Π.Ε.Ι και ηλεκτρονικού ταχογράφου) – 2 θέσεις
  • ΥΕ Δασεργατών / ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας – 20 θέσεις 

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε 5 εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαϊδαρίου.

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας (Τμήμα Πρωτοκόλλου, στο ισόγειο), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Χαϊδαρίου, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Καραϊσκάκη 138.

Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής καθώς και οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η αίτηση συμμετοχής και οι υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές. Πληροφορίες στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (κα Αγγελική Ντάγκα τηλ. 213 2047 307, κος Ηλίας Λαγουδάκος τηλ. 213 2047 305).

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων, ΕΔΩ.

Παρόμοια Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button