Βρήκαμε μια ωραία δουλειά στο snow poloi και την παρουσιάζουμε. Πετώντας πάνω από την αγαπημένη πόλη, λοιπόν: