Ενσωμάτωση 95,95% (71 / 74 Εκλογικά Τμήματα)

Εγγεγραμμένοι: 32.600

Έγκυρα: 95,68%
Άκυρα: 2,61%
Συμμετοχή: 66,75%
Λευκά: 1,71%

Βαγγέλης Ντηνιακός: 41,09%, ψήφοι 8.554, έδρες 14
Μιχάλης Σελέκος: 25,55%, ψήφοι 5.319, έδρες 8
Αποστόλης Θεοφίλης: 9,85%, ψήφοι 2.051, έδρες 3
Θοδωρής Σπηλιόπουλος: 9,68%, ψήφοι 2.015, έδρες 3
Γιάννης Κέντρης: 9,46%, 1.969, ψήφοι έδρες 3
Κώστας Ασπρογέρακας: 4,38%, ψήφοι 911, έδρες 2