Ο Δημήτρης Μαραβέλιας, πρώην δήμαρχος Χαϊδαρίου, αναλαμβάνει την κορυφαία διοικητική θέση στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Εξελέγη κατά έκτακτη γενική συνέλευσή της, στις 2 Ιουλίου 2021.

Νέος πρόεδρος στην ΕΕΤΑΑ, της οποίας βασικός μέτοχος είναι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, εξελέγη ο πρώην δήμαρχος Χαϊδαρίου, Δημήτρης Μαραβέλιας, ενώ παρέμεινε διευθύνων σύμβουλος, ο Σπύρος Σπυρίδων, πρώην δήμαρχος Πόρου. Τα υπόλοιπα μέλη του 11μελούς νέου ΔΣ της ΕΕΤΑΑ είναι τα εξής: Ευαγγελία Γκόκου, Μπάμπτης Καούκης, Μανώλης Χαιρέτης, Σταματίνα Καφατζάκη, Σωκράτης Κεφαλογιάννης, Μανώλης Κοκοσάλης, Χρήστος Μιχαλάκης, Γιώργος Ξυλούρης και Θανάσης Παπαγεωργίου.

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) λειτουργεί με τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας. Έχει σκοπό την παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και τους φορείς τους, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και του Κοινωνικού τομέα σε ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης. Είναι αρμόδια για τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την αυτοδιοίκηση.

ΑΠΕ