Τελικά αποτελέσματα. Σελέκος – Μποζίκας στο β΄ γύρο . Οριακές οι διαφορές

Η διαφορά πρώτου και δεύτερου είναι μόλις 120 ψήφοι, ενώ ο Β. Ντηνιακός έμεινε έξω για 105 ψήφους. Δημοτικό σύμβουλο εκλέγουν όλες οι παρατάξεις.