ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ: Από Πέμπτη 9/5 οι αιτήσεις για 817 μόνιμες θέσεις στην Υγεία

Ξεκινούν από την Πέμπτη 9 Μαΐου και ώρα 8:00 το πρωί, οι αιτήσεις συμμετοχής στην 2Κ/2024 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την κάλυψη 817 μόνιμων θέσεων στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Ειδικότερα, η προκήρυξη 2Κ/2024 του ΑΣΕΠ προβλέπει την πλήρωση 817 θέσεων, μόνιμου προσωπικού σε φορείς του υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (ΝΠΙΔ).

Στην προκήρυξη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποκλειστικά υποψήφιοι των κλάδων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατέχουν όλα τα τυπικά και πρόσθετα προσόντα που ζητούνται. Συνολικά ζητούνται υποψήφιοι για να καλύψουν 45 ειδικότητες καίριας σημασίας στον τομέα της Υγείας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει αύριο, Πέμπτη 9 Μαΐου και ώρα 8:00 το πρωί και λήγει την Παρασκευή, 24 Mαΐου 2024 και ώρα 14:00 το μεσημέρι. 

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες του κλάδου ΠΕ που ζητούνται στα νοσοκομεία όλης της χώρας είναι οι εξής:

 1. ΠΕ Ακτινοφυσικών ΕΙΔ. ΠΕ Ακτινοφυσικών 
 2. ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΕΙΔ. ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
 3. ΠΕ Βιολόγων ΕΙΔ. ΠΕ Βιολόγων 
 4. ΠΕ Βιοχημικών  ΕΙΔ. ΠΕ Βιοχημικών 
 5. ΠΕ Γεωτεχνικών ΕΙΔ. ΠΕ Κτηνιάτρων
 6. ΠΕ Διαιτολογίας ΕΙΔ. ΠΕ Διαιτολογίας 
 7. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΕΙΔ. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
 8. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΕΙΔ. ΠΕ Οικονομικού
 9. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΕΙΔ. ΠΕ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
 10. ΠΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ΕΙΔ. ΠΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας
 11. ΠΕ Ιατρών ΕΙΔ. ΠΕ Ιατρικής της Εργασίας ή Ιατρικής Εργασίας Περιβάλλοντος 
 12. ΠΕ Κοινοτικής Υγείας ΕΙΔ. ΠΕ Κοινοτικής Υγείας και, ελλείψει αυτού, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΕΙΔ. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
 13. ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ΕΙΔ. ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 
 14. ΠΕ Λογοθεραπείας ΕΙΔ. ΠΕ Λογοθεραπείας 
 15. ΠΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΠΕ Αρχιτεκτόνων 
 16. ΠΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
 17. ΠΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
 18. ΠΕ Μηχανικών  ΕΙΔ. ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
 19. ΠΕ Νοσηλευτικής ΕΙΔ. ΠΕ Νοσηλευτικής 
 20. ΠΕ Πληροφορικής ΕΙΔ. ΠΕ Πληροφορικής (SOFTWARE – HARDWARE)
 21. ΠΕ Στατιστικών ΕΙΔ. ΠΕ Στατιστικών 
 22. ΠΕ Φαρμακευτικής ΕΙΔ. ΠΕ Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών ΕΣΥ
 23. ΠΕ Φαρμακευτικής ΕΙΔ. ΠΕ Φαρμακοποιών
 24. ΠΕ Χημικών ΕΙΔ. ΠΕ Χημικών 
 25. ΠΕ Ψυχολόγων ΕΙΔ.ΠΕ Ψυχολόγων 

Οι ειδικότητες του κλάδου ΤΕ που ζητούνται στα νοσοκομεία όλης της χώρας είναι οι εξής:

 1. ΤΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΕΙΔ. ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων 
 2. ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών ΕΙΔ. ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας 
 3. ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών (εν ελλείψει, ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων) ΕΙΔ. ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας (εν ελλείψει, ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων)
 4. ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού  ΕΙΔ. ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 
 5. ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ΕΙΔ. ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
 6. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ΕΙΔ. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
 7. ΤΕ Εργοθεραπείας ΕΙΔ. ΤΕ Εργοθεραπείας 
 8. ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ΕΙΔ. ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 
 9. ΤΕ Λογοθεραπείας ΕΙΔ. ΤΕ Λογοθεραπείας
 10. ΤΕ Μαιευτικής ΕΙΔ. ΤΕ Μαιευτικής 
 11. ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
 12. ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Ηλεκτρονικών
 13. ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 14. ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
 15. ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Τεχνικού Ασφαλείας (διάφορες ειδικότητες)
 16. ΤΕ Νοσηλευτικής ΕΙΔ.ΤΕ Νοσηλευτικής 
 17. ΤΕ Πληροφορικής ΕΙΔ. ΤΕ Πληροφορικής (SOFTWARE Ή HARDWARE)
 18. ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων ΕΙΔ. ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 
 19. ΤΕ Φυσικοθεραπείας ΕΙΔ. ΤΕ Φυσικοθεραπείας 
 20. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ΕΙΔ. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας 

Πώς θα μοριοδοτηθούν οι υποψήφιοι

Στην εν λόγω προκήρυξη θα μοριδοτείται και η ειδική εμπειρία των υποψηφίων, ώστε να δοθεί προτεραιότητα σε όσους υπηρέτησαν στα νοσοκομεία την περίοδο της πανδημίας του Covid-19. Αποτελεί εξάλλου δέσμευση της κυβέρνησης, ήδη από το 2020 και το 2021, η μονιμοποίηση όσων στήριξαν το ΕΣΥ. 

Το σύστημα μοριοδότησης στηρίζεται σε ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια και έχει ως εξής:

 • Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών – Βαθμός x 60
 • Δεύτερος τίτλος σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και τομέα – 100 μόρια
 • Διδακτορικό δίπλωμα σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών – 400 μόρια
 • Αυτοτελής Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που αναφέρεται ως αποδεκτός από την προκήρυξη – 180 μόρια
 • Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) – 90 μόρια
 • Εμπειρία στο αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης έως και 84 μήνες – 7 μόρια ανά μήνα

Στην 2Κ/2024 προκήρυξη για τα νοσοκομεία μοριοδοτείται και η ειδική εμπειρία ως εξής:

 • Ειδική εμπειρία σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης – 20 μόρια ανά μήνα από 5 Φεβρουαρίου 2020 έως και 23 Απριλίου 2024
 • Ειδική εμπειρία στις δημόσιες Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, συμπεριλαμβανομένων αυτών της ΑΕΜΥ Α.Ε. – 10 μόρια ανά μήνα από 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και 23 Απριλίου 2024
 • Ειδική εμπειρία για τον χρόνο άσκησης για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας (μόνο για ΠΕ και ΤΕ) και για παράταση έως έξι μήνες, υπό τον όρο της λήψης του τίτλου αυτής – 20 μόρια ανά μήνα άσκησης για τη λήψη της ειδικότητας έως και τις 23 Απριλίου 2024 (προσμετράται έως το ανώτατο όριο των 24 μηνών)

Παρόμοια Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button