Όλα τα e-mail και τηλέφωνα του Δήμου Χαϊδαρίου

Συγκεντρωμένα σε μια σελίδα όλα τα e-mail και τηλέφωνα του Δήμου Χαϊδαρίου, αιρετών, τμημάτων και υπηρεσιών   Δήμαρχος Μιχάλης Σελέκος   Δήμαρχος Μιχάλης Σελέκος e-mail: press1@haidari.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213-2047200 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: 213-2047215,  fax: 210-5819841, e-mail: gm@haidari.gr ANΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: 213-2047206, e-mail: mosxonas@haidari.gr ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ: 213-2047224 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: 213-204720, e-mail: dauaxer@haidari.gr ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 210-5818860, 210-5811624  fax: 210-5324552, e-mail: xoudeloudis@haidari.gr … Συνεχίστε να διαβάζετε το Όλα τα e-mail και τηλέφωνα του Δήμου Χαϊδαρίου.