ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΛΛΑΔΑ

Τιμολόγια ρεύματος: Πάροχοι ρεύματος τα αλλάζουν μονομερώς από σταθερά σε κυμαινόμενα

Τιμολόγια ρεύματος: Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας προχωρούν σε μονομερείς αλλαγές τιμολογίων από σταθερά σε κυμαινόμενα, δηλαδή με ρήτρα αναπροσαρμογής.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, συχνά οι καταναλωτές ανακαλύπτουν την εις βάρος τους αλλαγή όταν λαμβάνουν τον νέο αυξημένο λογαριασμό, αφού η ειδοποίηση, 60 ημέρες πριν από την τροποποίηση, είναι δυσδιάκριτη.

Τι επικαλούνται οι πάροχοι

Οι πάροχοι επικαλούνται άρθρο του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που επιτρέπει την τροποποίηση των όρων της σύμβασης «για σπουδαίο λόγο, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μεταβολή της κείμενης νομοθεσίας και αλλαγή των όρων λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι πάροχοι ρεύματος προβαίνουν πραξικοπηματικά σε αθρόες, μονομερείς αλλαγές στα τιμολόγια ρεύματος, τα οποία μετατρέπουν από σταθερά σε κυμαινόμενα, δηλαδή βάζουν την περιβόητη ρήτρα αναπροσαρμογής, χωρίς ωστόσο οι καταναλωτές να το γνωρίζουν.

Αντίθετα, οι Έλληνες το ανακαλύπτουν όταν βλέπουν τον νέο, αυξημένο λογαριασμό τους αφού η ειδοποίηση 60 ημέρες πριν από την τροποποίηση είναι δυσδιάκριτη. Χαρακτηρίζοντας «σπουδαίο λόγο» την αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής του ρεύματος, κάποιοι προχωρούν σε τροποποιήσεις με μία «προειδοποίηση», την οποία εάν δεν την αντιληφθεί ο πελάτης, θεωρούν πως συναίνεσε στην αλλαγή του τιμολογίου!

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button