ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσλήψεις στο ΨΝΑ – Αναλυτικά οι ειδικότητες

Την πρόσληψη οκτώ ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοίνωσε το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής. Σκοπό έχει  την υλοποίηση του υποέργου: «Δράσεις υποστήριξης με στόχο ανάπτυξη δομών Κοινωνικής Επιχειρηματικότητα της Πράξης Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών/δομών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Αττικής». 

Αφορά τις εξής ειδικότητες (από μία θέση εργασίας):

ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ή ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΝΟΜΙΚΩΝ)

ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ – ΣΕΦ

ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΩΝ

ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ

ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΖΩΓΡΑΦΩΝ

ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ

Αιτήσεις μόνο ταχυδρομικώς. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει την Πέμπτη 11 Μαρτίου και λήγει τη Δευτέρα 22  Μαρτίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 374, Τ.Κ. 12462, ΧΑΪΔΑΡΙ – ΑΤΤΙΚΗ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κυρίας Κορνηλίας Βασιλειάδου.

Η διάρκεια απασχόλησης των επιλεγέντων θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος του υποέργου (5νθήμερη, 8ωρη απασχόληση).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 213-2054186, 213-2054107 και 213- 2054252

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button