ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δημιουργική Απασχόληση Παιδιού- Δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ. Λίγες μέρες για την αίτηση

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Οι ενδιαφερόμενοι κάντε τώρα την αίτηση σας και εξασφαλίστε θέση.Τ 11μηνο πρόγραμμα αφορά το διάστημα από Σεπτέμβριο έως και Ιούλιο, με τμήματα που θα λειτουργούν από τη 1μμ- 5μμ και 5-9μμ και πρόγραμμα δραστηριοτήτων που ανανεώνεται και εμπεριέχει σύγχρονα, μοναδικά και καινοτόμα εκπαιδευτικά αντικείμενα.

Το Δωρεάν πρόγραμμα για τη χρονιά 2020-΄21 υλοποιείται με εποπτεύοντα ενδιάμεσο διαχειριστικό φορέα την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και καλύπτει μητέρες που το φορολογητέο τους εισόδημα δεν ξεπερνά τα 27.000€ για εκείνες που έχουν έως 2 παιδιά, τα 30.000€ για μητέρες που έχουν έως 3 παιδιά, τα 33.000€ για μητέρες που έχουν έως 4 παιδιά, και τα 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και πάνω.
Δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν κατά προτεραιότητα οι μητέρες που θα υπογράψουν σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ και εκείνες που δεν θα υπογράψουν κατά προτεραιότητα επίσης. Περισσότερες πληροφορίες στο συμβεβλημένο κέντρο εντός του δημοσιεύματος

Η τελική επιλογή των δικαιούχων γίνεται και με εισοδηματικά κριτήρια. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button