Οι μάσκες επιστρέφουν μαζικά από την Ελλάδα στην Κίνα!

“Εδώ και αρκετές μέρες φορτώνουμε ό,τι έχουμε σε μάσκες νοσοκομείου και τις στέλνουμε πίσω στην Κίνα. Ακόμη και σήμερα φορτώσαμε παλέτες.” Η μαρτυρία προέρχεται από εργαζόμενο σε φαρμακαποθήκη στον Ασπρόπυργο και γεννά ερωτήματα για τη φροντίδα των εδώ υγειονομικών αρχών να εξασφαλίσουν επάρκεια, αν χρειαστούν αυξημένες ποσότητες, δεδομένης της αλματώδους επέκτασης του κορωνοϊού στην Ιταλία. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι μάσκες επιστρέφουν μαζικά από την Ελλάδα στην Κίνα!.